Lokalpolitik

Kun vestforbindelse løser trafikproblemerne

Et ekstra tunnelrør ved siden af det eksisterende vil være spild af penge, skriver Bjarne Houmann. arkivfoto

Et ekstra tunnelrør ved siden af det eksisterende vil være spild af penge, skriver Bjarne Houmann. arkivfoto

3. FORBINDELSE: Der pågår en livlig debat om ”den tredje Limfjords forbindelse”. Lad mig give min personlige mening om den sag: Hele partiet Venstres officielle forslag går nu på en vestlig forbindelse over Egholm. Aalborgs Borgmester Henning G. Jensen vil først vide, hvem der skal betale hvad, og går foreløbig ind for et ekstra tunnelrør ved den nuværende tunnel. Det rent talmæssige skal jeg ikke blande mig i. Dertil er min indsigt ikke stor nok. SF og ”Egholms Venner” m.fl. går af miljøhensyn imod en forbindelse over Egholm. Og der er sikkert flere grunde til, at nogle er for og nogle er imod en vestlig linje – altså over Egholm. Her er så min personlige infrastrukturelle overordnede mening: Hvis det skal have nogen mening overhovedet at lave en ny forbindelse, som virkelig hjælper på den trafikale situation, skal det være en vestlig forbindelse. Altså også over Egholm. At koste et nyt rør ved den eksisterende tunnel vil være spild af penge. Det vil i løbet af ganske kort tid vise sig at hjælpe som en skrædder et vist sted. Hvorfor skal det være en vestforbindelse? Jo, hvis man tager udbygningen af lufthavnen alvorligt, hvorfor skal så den vest- og sydfra kommende trafik der skal dertil, ledes gennem byen eller øst om? Jeg har selv for nogen år siden målt forskellen i afstanden mellem, at køre gennem byen og gennem tunnelen? Den var på 10 km. Større bliver afstanden mellem en vest- og en øst forbindelse. Om sommeren når turisterne (især tyskerne) kommer sydfra og skal til sommerhusområderne ved vestkysten, hvorfor skal de så ledes øst om byen? Her vil det være helt naturligt med en vestlig forbindelse. At man argumenterer med, at en lille frøs eller fugls eksistens skal stoppe fremskridtet, er helt hen i vejret. I anden halvdel af 1800 tallet, da industrialiseringen holdt sit indtog i England, var der også nogle såkaldte maskinstormere. De mente, at maskinerne ville tage deres arbejde, og dermed brødet ud af munden på dem. Hvordan gik det? Maskinerne gjorde, at arbejderne blev frigjort fra det tungeste fysiske arbejde. Da ”automobilerne” gjorde sin entre her i Danmark mente man, at de var så farlige, at en mand skulle gå foran og advare om, at ”nu kom der et automobil” med den frygtelige fart af 15 km/t. Der var sågar nogle rigsdagsmedlemmer, der vil have disse ”djævle” forbudt. Nej, man kan ikke stoppe fremskridtet. Og mange gange er disse spådomme om, hvor galt det kan gå, blevet gjort til skamme. F.eks. da man byggede Øresundsforbindelsen og anlagde en kunstig ø, var der miljøaktivister der advarede om, at den og den fugl eller frø, ville blive truet. Senere viste det sig, at der slet intet problem var. Dagligt, og især når tunnelen eller broen bliver lukket af forskellige grunde, er den helt gal med den trafikale situation. Og inden en ny forbindelse bliver vedtaget og bliver bygget, vil der gå adskillige år. Så: Dette kan kun gå for langsomt. Med en ny vestforbindelse forstås…