Detailhandel

Kunde-utilfredshed til debat hos forretningsfolk

SÆBY:Sæby-forretningers forskellige åbningstider de sidste dage op til jul sidste år gav anledning til stor kunde-utilfredshed. En del forretninger fulgte nemlig ikke de åbningstider, Sæby Handelsstandsforening havde annonceret med. Det betød bl.a., at flere oplandskunder måtte konstatere, at de var kørt forgæves, idet de mødte lukkede butikker. Formanden for Sæby Handelstandsforening, Flemming Thingbak har tidligere i NORDJYSKE stærkt beklaget, at kunderne mødte lukkede forretninger - og medlemmer ikke havde de åbningstider, man var blevet enige om, men lukkede tidligere end annonceret. Kunde-utilfredsheden vil blive drøftet på det medlemsmøde, handelsstandsforeningen har indkaldt til på mandag aften i Erhvervshuset i Sæby. Problemerne omkring julemånedens åbningstider sidste år vil her blive debatteret i forbindelse med en evaluering af julehandelen og aktiviteterne i den forbindelse. Næste punkt på dagsordenen bliver så fastlæggelse af julemånendens åbningstider i år. På dagsordenen står også fastlæggelse af søndags-åbninger i år. Her har handelsstandsforeningens formand tidligere slået kraftigt til lyd for, at man søger at finde fælles fodslag, så detailforretningerne holder søndagsåbent de samme dage. Flemming Thingbak håber i øvrigt, at rigtigt mange af medlemmerne møder op til medlemsmødet på mandag. - Vi skal behandle vigtige emner, der vedrører os alle, så bestyrelsen håber på en stor mødeprocent, siger formanden.