Kunderne i ældreplejen blandt de mest tilfredse

NIBE:Revisions- og konsulentfirmaet Deloitte har målt ældre borgere i Nibe Kommune som nogle af de mest tilfredse kunder i den lokale ældrepleje sammenlignet med ni andre nordjyske kommuner.. De første grafer fra den endnu ikke færdige rapport blev for første gang offentliggjort på byrådsmødet under debatten om indholdet af Deloittes nylige ældrerapport bestilt af socialudvalget, der kritiserer fordelingen af ansvar og kompetancer i ældreplejen. Den tildeler ledelsen en stor del af ansvaret for faglige uoverensstemmelser mellem sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, men striden påvirker tilsyneladende ikke kunderne i følge Deloittes måling i Nibe Kommune. Nibe ligger i top på områder som praktisk hjælp og kvaliteten af maden, og generalt er de ældre i de udvalgte 10 kommuner tilfredse med servicen fra kommunerne. - Ældrerapporten konkluderer, at ansatte i ældreplejen har "Byens Bedste Arbejdsplads". Og nu viser det sig, at de ældre i Nibe er tilfredse. Ældreplejen er dog i færd med at følge anbefalingerne i ældrerapporten. Citat formand for socialudvalget, Børge Hansen (V).