Forsikringsvirksomhed

Kundernes eget selskab

Der er valg til TryghedsGruppens repræsentantskab. TryghedsGruppen, der kontrollerer forsikringsselskabet TrygVesta,

TRYG:Der er valg til TryghedsGruppens repræsentantskab. TryghedsGruppen, der kontrollerer forsikringsselskabet TrygVesta, er det gamle gensidige forsikringsselskab Tryg, der i 1991 blev omdannet til et andelsselskab med forsikringskunderne som andelshavere. Siden er det gået forsikringskunderne ilde. En flirt med Nordea AB førte i 2002 til, at TryghedsGruppen måtte afgive livsforsikringskunderne til svenskerne. I processen fik livsforsikringskunderne indkapslet 10 mia. kr. – 10 pct. af pensionsopsparingen – i TryghedsGruppen. I 2005 kommercialiserede bestyrelsen ejerskabet til TrygVesta. 40 pct. af aktiekapitalen blev solgt til eksterne investorer. Det lykkedes ikke for MD Foods og heller ikke for Tulip International at forene den medlemsejede andelskapital med den investor-ejede aktiekapital. Det vil heller ikke lykkes for TryghedsGruppen. Forsikringskunderne måtte i 2007 betale ekstra 26 pct. i forsikringspræmie, for at der kunne blive udbytte til aktionærerne. Aktionærer, der aldrig har bidraget til kapitalen i TrygVesta. Den er sin helhed skabt af forsikringskunderne – selskabets sande ejere. Kunderne blev efterhånden sat helt uden for indflydelse i deres eget selskab. Bestyrelsen forskansede sig bag 70 repræsentanter, som den selv havde udpeget. Repræsentanter, hvis fornemste opgave er at (gen) vælge bestyrelsen. Forsikringsselskabets bestyrelse sidder tungt på magten i TryghedsGruppen. Det er et usundt system. I Fjerritslev så vi, hvor galt det kan gå, når ejerne afskæres fra at udøve indflydelse. Også i Fjerritslev kunne bestyrelsen med et repræsentantskab holde ejerne på afstand; også i Fjerritslev kontrollerede bestyrelsen – via en fond – aktiemajoriteten i banken. Nu har forsikringskunderne i TrygVesta og i Nordea Liv & Pension mulighed for at skabe frisk luft i bestyrelseslokalerne i TryghedsGruppen – og i TrygVesta. Stem på forsikringstagernes egne kandidater.