Retspleje

Kunne advokaten hente mine penge?

?Det drejer sig om en retssag mellem undertegnede og en kommune. Jeg vandt sagen i første omgang i Fogedret og Landsret og blev tildelt 25.000 kr. til dækning af mine omkostninger. Ved en senere behandling i Højesteret vandt modparten en stor sejr over mig. Mine kr. 25.000,00 var indsat på Kommunekontoret med besked på, at de skulle udbetales til mig. Men da jeg kom og ville have pengene, var de allerede afhentet af min modparts advokat uden mit vidende og tilladelse. Kan noget sådant være lovligt? Det skal tilføjes, at pengene har han sendt til min advokat, men da jeg ikke skyldte vedkommende noget, er den heller ikke gangbar. Altså er det ikke beløbet som sådant, men kun om det er lovligt, at en mig uvedkommende person kan gå ind og hæve mine penge uden mit vidende og tilladelse. Og spørgsmål nr. 2. Kan jeg også som den lille privatmand gå ind og hæve advokatens midler uden tilladelse. !Selvfølgelig kan andre ikke hæve Deres tilgodehavende uden fuldmagt. Med mindre fogeden har foretaget udlæg i tilgodehavendet, eller der er modregningsret. Her er kommunen Deres modpart. En modpart vil normalt opfylde en omkostningsafgørelse afgjort af en domstol gennem sin advokat. Så der er intet mærkeligt i, at kommunen sender beløbet til sin advokat, der herefter afregner med Dem. Har De krav på at få beløbet udbetalt uden denne "omvej"? En omkostningsafgørelse vil normalt gå ud på, at beløbet skal betales inden 14 dage. Ankes afgørelsen, udsættes fuldbyrdelsen af omkostningsafgørelsen. De har således ikke et krav, der er forfaldent, før end afgørelsen fra Landsretten forelå. Kan De bestemme, at beløbet skal udbetales direkte til Dem, så Deres modpart ikke sender omkostningsbeløbet på denne omvej? Dette spørgsmål har været genstand for flere sager, hvor en advokat har følt sig overhalet af en uvedkommende kreditor. Det er her afklaret, at en advokat ikke har ret til at modtage og kvittere for et omkostningsbeløb. Vil advokaten sikre sig, må han have transport i beløbet fra sin klient. Så konklusionen må blive, at De kan bestemme, at omkostningsbeløbet skal udbetales direkte til Dem. Det er ikke sket her, og spørgsmålet er, om Deres tilkendegivelse overfor Deres modpart var tydelig, og hvor beløbet var, da Deres krav forfaldt. Spørgsmålet er lidt teoretisk nu, for efter Højesterets afgørelse skal De formentlig betale beløbet "tilbage", og så vil Deres modpart kunne foretage modregning.