Lokalpolitik

Kunne få politiske koldfronter til at tø

Tidligere borgmester og folketingskandidat Egon Pleidrup Poulsen (S) blev 59 år.

Med Egon Pleidrup Poulsens tragiske død halvanden måned før sin 60-års-fødselsdag blev der i utide sat punktum for en lang politisk karriere, der med garanti ville være kulmineret med en plads i Folketinget ved næste valg. Egon Pleidrup var en politiker ud over det sædvanlige. Han tog det alvorligt, at vælgerne havde valgt ham til deres tillidsmand. Med afsæt i solide grundholdninger - solidaritet var for ham mere end et slagord! - bestræbte han sig på at finde løsninger. Når noget var gået i hårdknude, kunne han, oftest understøttet af en lun bemærkning, løse knuden op og pege på en anden mulig løsning. I hans selskab tøede politiske koldfronter op. Kaldte sig "en fiskerdreng" Han forstillede sig ikke, men var sig selv, uanset om han viste dronningen rundt på Mors eller underholdt en forsamling pensionister på et plejehjem. Det stod langtfra skrevet over det 59-årige regionsrådsmedlems vugge i Karby på Mors, at han skulle blive borgmester. Husmandssønnen, der var den yngste af seks søskende, kaldte sig selv "en fiskerdreng", når han holdt foredrag om sit liv. Han erhvervede sin første åleruse som otteårig. Bortset fra en enkelt afstikker som ung til København, hvor han arbejdede på B&W, forblev Mors, hvor hans slægt kan føres 13 generationer tilbage, Egon Pleidrups faste base. Han gik ud af skolen efter syvende klasse, fiskede i en periode og arbejdede derefter i en årrække som maskinfører i entreprenørbranchen. Han var blandt andet med til at bygge Sallingsundbroen. I 1983 valgte kollegerne ham til formand for SiD i Nykøbing Mors - et hverv, han bestred i 14 år parallelt med medlemskab af forbundets hovedbestyrelse. Hver tredje stemme på Mors I 1986 blev han nyvalgt for Socialdemokratiet til byrådet på Mors. Det blev til 24 år i byrådet, de sidste 12 som borgmester - på trods af at der, når man talte mandater, var borgerligt flertal i byrådet. Men i 2005 faldt hver tredje stemme af alle på øen på Egon Pleidrup personligt. Han bestred i borgmesterårene en lang række tillidshverv i lokalsamfundet og arbejdede ihærdigt på, at Mors ikke kun skulle være kendt som udkantsområde. Da han tog hul på sin sidste borgmesterperiode, havde strukturreformen betydet, at Mors var blevet en del af Region Nordjylland. Næsten alle andre steder end på Mors var det kommunale landkort forandret, og de andre borgmestre i Nordjylland fortrød ikke, at de valgte Mors’ førstemand - der på "hjemmefronten" ikke havde så mange omvæltninger som de at slås med - til deres førstemand i det nyoprettede kommunekontaktråd. Overblik og tæft Midt i et vadested, hvor der blev vendt op og ned på meget i den kommunale verden og skulle udstikkes en ny kurs, besad Egon Pleidrup den ro, det overblik og den politiske tæft, der i rigtig mange sammenhænge var med til at få tingene til at glide, når han sad for bordenden. Borgerne uden for Mors - dem på Mors kendte ham og var på fornavn med ham i forvejen - lærte ham i de år at kende som en slagfærdig, dygtig talsmand for de 11 kommuner. Han valgte selv at stoppe i byrådet og overvejede vistnok, om hans næste virkefelt skulle være uden for politik. Men han lod sig overtale til at stille op til regionsrådet. 9294 nordjyder stemte for et år siden på ham - kun Ulla Astman og Birgitte Josefsen fik flere personlige stemmer. Traditioner for veteraner I regionsrådet blev han hurtigt vellidt. Der havde allerede på de 10 måneder, Egon Pleidrup nåede at sidde i rådet, mellem ham og en anden politisk veteran, Svend Heiselberg, udviklet sig en tradition for, at når en diskussion havde kørt længe nok, kikkede de to - fra hver sin side af lokalet - på hinanden og afgjorde med diskrete blink, hvem der skulle rejse sig og foreslå, at man skred til afstemning. Det skete så sent som i tirsdags, da en debat om hf-kursus eller ej i Fjerritslev efter de to veteraners mening var uddebatteret. Næppe var han kommet i gang med sit nye hverv som regionsrådsmedlem, før han efter nogen betænkningstid sagde ja til at udfordre det siddende folketingsmedlem i Thisted-kredsen, Ole Vagn Christensen. Kampen om kandidaturet blev ikke blid, for det siddende folketingsmedlem bed fra sig. Men urafstemningen pegede klart på Egon Pleidrup, der fik 59 pct. af stemmerne. Plads på Christiansborg Med stemmetallet ved regionsrådsvalget in mente er der ingen tvivl om, at han kunne have regnet med en plads på Christiansborg inden for det næste års tid. Men sådan kommer det nu ikke til at gå. Efter to dage som underviser på et kursus i Slettestrand tog han kl. to natten til søndag til Hanstholm for - som han havde gjort så mange gange før - at trække garn op fra sin lille jolle. Dén jolle, med fast placering i Hanstholm, var der mange, der havde hørt ham fortælle om med begejstring i stemmen. Det var tydeligt, at derude på havet, hvor det hele var så enkelt, ladede han op til en ny uge med møder. Det var også der, han i august i fjor fik en klumpfisk i garnet og straks sørgede for, at den fik et nyt hjem på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals. Egon Pleidrup efterlader tre børn, Lise, Lene og Lars, samt kæresten gennem en årrække, Lene Shannon.