EMNER

Kunne ikke blive enige om én liste

MIDTBYEN:Egentlig ville menighedsrådet ved Vor Frue Kirke godt spare de cirka 60.000 kroner, det koster at holde menighedsrådsvalg i sognet. Men trods forsøg lykkedes det ikke for de to lister at blive enige om en fælles liste. I det nuværende menighedsråd sidder der otte medlemmer fra den kirkelige liste og tre fra den socialdemokratiske liste. De to lister kæmper også om stemmerne ved det kommende valg 9. november. Nu har den socialdemokratiske liste bare skiftet navn til Borgerlisten. - Det bliver meget spændende, for det er bestemt ikke ligegyldigt, hvem der bliver valgt ind, siger Inge Kensler, nuværende menighedsrådsmedlem for den kirkelige liste og kandidat igen. Hun mener, at den kirkelige liste udmærker sig ved at være meget opmærksom på menighedslivet. - Menighedsrådsarbejde er andet end at tænke på mursten. Vi er meget engagerede i kirkens ve og vel og prøver at gætte, hvad sognebørnene ønsker, og hvad deres behov er, siger hun. Kurt Freiheit Nielsen, der er valgt på den socialdemokratiske liste, mener nu ikke, at der er den helt store forskel på de mål, de to lister arbejder henimod. - Vi ønsker alle en synlig kirke i lokalsamfundet. Men vi er af og til uenige om måderne at gøre tingene på, siger han. Skal han pege på et eksempel, hvor listernes medlemmer er uenige, så er der for eksempel spørgsmålet om nogle gamle sarkofager, der står i et siderum til kirken: - De vil gerne have dem flyttet ned i kælderen, så rummet kan bruges til noget andet. For eksempel til børn under gudstjenesterne. Vi er imod at flytte sarkofagerne, fordi vi mener, at det er en del af kirkens historie, at de står på den plads. Ifølge Kurt Freiheit Nielsen ønsker de socialdemokratiske menighedsrådsmedlemmer generelt også mere hånd i hanke med økonomien, for eksempel når det gælder tilbud på håndværkerarbejde. Selv om alle medlemmerne på listen stadig er socialdemokrater, så mener de, at der er større chance for at få nogle stemmer, hvis listen hedder noget mere neutralt. Derfor navneskiftet til Borgerlisten.