Sæby

Kunne ikke finde afløser

SÆBY:Sæby Badmintonklub er uden en fuldtallig bestyrelse efter generalforsamlingen. Her trådte Tove Pedersen efter eget ønske ud, uden at det lykkedes at finde en afløser. - Vi må beklageligvis konstatere, at det også i vores klub er vanskeligt at få medlemmer til at påtage sig bestyrelsesposter, siger klubbens formand, Lars Stoffersen, der i øvrigt selv modtog genvalg. - Generalforsamlingen gav - i stedet for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling - bestyrelsen bemyndigelse til at finde et femte bestyrelsesmedlem. Det satser vi på hurtigt lykkes, tilføjer Lars Stoffersen. Hans bestyrelseskolleger er i øvrigt seniorudvalgsformand Nicolaj Karstoft og sekretær Inge Pedersen. På grund af det manglende bestyrelsemedlem er klubben i øjeblikket uden ungdomsudvalgsformand. På generalforsamlingen blev der berettet om en forrygende sæson.