Kunst fra nationalparkens kant

Finder inspirationen i klitheden-og plantagen

8
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Forår. Det hele er begyndt at gro.

Der er måske ikke så mange, der ved det. Men en af landets kendte og anerkendte keramikere, Bent Skytte-Rasmussen, har de seneste fire et halvt år boet på og arbejdet fra Korsgård i Tvorup. Helt derude på kanten af Tvorup Klitplantage og dermed nu Nationalpark Thy, så krondyr og rådyr kommer på besøg i haven. Det er et ensomt sted, men for Bent Skytte-Rasmussen en daglig inspirationskilde at have den thylandske fauna og flora så tæt inde på livet. Klitheden og -plantagen så at sige uden for døren trækker han ofte - for nu ikke at sige hele tiden - på i sit kunstneriske arbejde. I efteråret udstillede han i Galleri Arte i Lildstrand, og i den forbindelse skrev indehaveren, kunsthistorikeren Pier Maria Andersen, bl.a. om hans skulpturer og relieffer: "Hans værker har titler som fyrrestub, marehalm, fyrrekrat, klithede og tuer. Men, som det ofte er tilfældet med de spontant-abstrakte figurationer, åbner der sig en sansemæssig og oplevelsesfuld verden for én." Læs mere i Thisted Dagblad lørdag