Lokalpolitik

Kunst-fusion lader vente på sig

AALBORG:På opfordring fra socialdemokraternes Anna Kirsten Nielsen har sammenlægningsudvalget udskudt vedtagelsen af vedtægter for en ny kommunal kunstfond. Den skal afløse de nuværende kunstfonde i Aalborg, Nibe og Hals kommuner, og Sejlflod kommunes Kunstforeningen Glam og Fonden til Kunstens Fremme”. - Jeg er nervøs for, at sammensætningen af medlemmer i den nye fond bliver for elitær, argumenterer Anna Kirsten Nielsen. - Når et medlem anmoder om en udsættelse af en sag, synes jeg vi her i sammenlægningsudvalget, skal følge traditionen i det gamle Aalborg Byråd, og opfyldeønsket, siger borgmester Henning G. Jensen (S). Den nuværende rådmand for kulturen i den gamle Aalborg Kommune, Nils Bell (V), protesterer ikke voldsomt over udsættelsen. - Blot vi andre også opnår udsættelse af et punkt, hvis vi ønsket det i en given sag.