Kunstbygningen i Vrå vil udvide

Sparekassen klar med lån på 3,2 mio. kroner - men kommunen skal opfylde en række betingelser

Lokalpolitik 26. september 2002 08:00

VRÅ: Bestyrelsen bag Kunstbygningen i Vrå arbejder fortsat på at udvide Kunstbygningen, og bestyrelsen håber, at projektet kan opnå EU-støtte via de såkaldte Mål 2-penge. For at det kan ske, skal restfinansieringen være på plads, og her spiller Løkken-Vrå Kommune en væsentlig rolle. Sparekassen Vendsyssel har indvilget i at låne 3,2 mio. kroner til projektet, men sparekassen stiller samtidig betingelser i forhold til Løkken-Vrå Kommune for at yde lånet. Løkken-Vrå skal således stille en garanti overfor sparekassen på, at kommune vil betale 100.000 kroner årligt til sparekassen til delvis dækning af renter og afdrag. Garantien skal være uden forbehold af nogen art og være godkendt af tilsynsrådet. Og sparekassen betinger sig, at garantien skal løbe lige så længe lånet eksisterer. - Vi drøftede sagen meget længe i kulturudvalget. Det er nogle ret bombastiske krav fra sparekassen. Og det vi kunne blive enige om var, at kommunen driftsgaranti fortsætter på uændrede vilkår. Det betyder, at de 100.000 kroner i driftsgaranti, som vi bevilgede 14. januar er i orden. Men udvalget ønsker beløbet ind som en driftgaranti. Forstået på den måde, at kan man præstere et bedre regnskab et år, så siger ordet garanti, at man ikke har behov for de 100.000 kroner. Og det kolliderer selvfølgelig med sparekassens krav. Men det er kulturudvalget i første omgang enig om at instille, siger kulturudvalgsformand Sven Bertelsen (fællesliste). - Vi er desuden villige til at lade de 200.000 kroner stå i lån, men med den bemærkning, at skulle kunstbygningen mod forventning får et kæmpe overskud, skal deres rente og afdrag tages op til fornyet overvejelse. Det er samme betingelser, der gælder for alle små foreninger og klubber i kommunen. I det øjeblik man er i stand til at afdrage, bør man gøre det. Kan man efter fem års se på regnskabet, at man ikke er i stand til at afdrage, kan man få lånet forlænget fem år, forklarer Sven Bertelsen. - Lånet lægges ikke i mølposen, men tages op på lige vilkår med alle mulige andre. Kulturudvalget har sendt sagen videre til økonomiudvalget, og endelig skal kommunalbestyrelsen drøfte sagen. - Og vi skal drøfte sagen kraftigt i grupperne, inden den når frem til kommunalbestyrelsen. Og så kan man måske nok se, at nogle medlemmen af kulturudvalget tilslutter sig økonomiudvalgets indstilling. - Vi var ikke enige i kulturudvalget. Men det her kunne vi blive enige om i første omgang - og vi står frit, hvis økonomiudvalget kan se det på en anden måde, understreger Sven Bertelsen. Større perspektiv Personligt finder Sven Bertelsen, at en udvidelse af Kunstbygningen er en god ide. - Men det bliver hurtigt til en diskusion om entré i forhold til antal besøgende. Jeg synes, det skal ses i et lidt større perspektiv. Der er heller ingen tvivl om, at når et lokalt pengeinstitut sætter 3,2 mio. kroner i projektet, så er det ikke for deres blå øjnes skyld. Det er en gevinst for området, og en institution, der sætter Vrå på landskortet. Det handler ikke kun om de 1500 mennesker der besøger kunstbygningen årligt og 5-6000 besøgende, når det bliver udvidet. - Det handler om at have status som kunstby. Ingen tvivl om, at andre byer står klar til at overtage Engelund-samlingen. Jeg er meget positiv overfor projeket. Det vil give mere udstillingsplads, og den måde man opbevarer malerierne på i dag er under al kritik. De står i kælderrum, hvor temperatur og luftfugtighed ikke er i orden. Og det skal løses. I byens interesse Økonomiudvalget har endnu ikke behandlet ansøgningen fra Kunstbygningens bestyrelse, men Knud Rødbro (fællesliste) er som Sven Bertelsen meget positiv overfor projektet. - Problemet er, at driftstilskuddet på 100.000 kroner skal være permanet i lånets løbetid, og det er svært for os at binde en ny kommunalbestyrelse op på den aftale. Men muligvis er der en vej via en godkendelse i tilsynsrådet. Hermed kommer beløbet til at virke som en garanti for et lån, oplyser Knud Rødbro. De 200.000 kroner som Vrå Kunstbygning har fået i rente og afdragsfri lån, skal - hvis de almindelige spilleregler skal følges - betales tilbage, når bygningen får et driftstilskud. Men sparekassen betinger sig, at disse penge bliver stående. - Det er overkommeligt. Er vi ikke i stand til at lave det for Vrå by, så er Vrå lige så grå, som alle andre byer. Det bør vi kunne. Det er i vores interesse og i byens interesse, mener Knud Rødbro. Han er klar over, at det kan blive en svær øvelse at få solgt ideen til samtlige 17 kommunalpolitikere, som har indgået budgetforlig om 2003. Og har vetoret når det handler om prioritering af nye opgaver. - Og kan jeg ikke det, må vi udsætte den et år og så prøve at få den med i et budgetforlig for 2004, konkluderer Knud Rødbro. Sagen drøftes i økonomiudvalget i dag.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...