Løkken

KUNSTBYGNINGEN

] Den eksisterende Kunst-bygning er på godt 300 kvadratmeter, mens tilbygningen er på 500 kvadratmeter. ] Dertil kommer kælderen med klima-anlæg til opmagasinering af billeder. ] Kunstbygningen har fået godt tre mio. kr. fra EU’s Mål 2-midler til udvidelsen. ] Dertil kommer et lån i Sparekassen Vendsyssel på 3,2 millioner kr., som der skal betales 100.000 kr. tilbage på hvert årligt på i renter og afdrag. Dét beløb garanterer Løkken-Vrå Kommune for.