Lokalpolitik

Kunstfond siger stop midt i strid

Duel om skulpturen ”Smykket” får den kommunale kunstfond til at kaste håndklædet i ringen

HALS:Farcen om Bent Exner-skulpturen ”Smykket”s fremtid har taget en ny og uventet drejning, efter at bestyrelsen for Hals Kommunes Kunstfond har besluttet at opgive projektet. Samtidig har kunstfondbestyrelsen over for byrådet indstillet, at kunstfonden nedlægges med øjeblikkelig virkning. Det sker ifølge borgmester og kunstfond-formand Bent Sørensen (S) ”ud fra de vilkår, der bydes fondens arbejde”. Den uventede udmelding fra kunstfondsbestyrelsen, der tillige tæller byrådsmedlemmerne Sørn Nordhald (S) og Ane-Marie Viegh Jørgensen (V) samt museumsinspektør Henrik Gjøde Nielsen og kommunaldirektør Erik Schmidt, kommer, efter at teknisk udvalg tidligere på ugen traf et par beslutninger, der af kunstfonden blev betragtet som endnu en kæp i hjulet på fondsbestyrelsens arbejde. Kunstfonden ville således have teknisk udvalg til at tage stilling til, om ”Smykket” kunne placeres i en rundkørsel på V. Hassing Skoles grund eller ved Omfartsvejen ved Gandrup. Her sagde udvalget i enighed nej til V. Hassing-forslaget, mens kun to, formand Johannes Elsnab (V) og næstformand Svenne Weinreich (S), var indstillet på at give den landzonetilladelse, der skulle til for at placere ”Smykket” ved Gandrup. - Vi er meget utilfredse med den beslutning, som teknisk udvalg har truffet, siger Bent Sørensen, der i særlig grad undrer sig over, at udvalget ikke i forbindelse med V. Hassing-forslaget vil give en dispensation for den maksimal-højde på 8,5 meter, der p.t. er at finde i lokalplanen for området. - Det er inde på skolens eget område og lige op ad en hal, der er omkring 12 meter høj. Det er svært at forstå, siger Bent Sørensen. - Det er næsten lige som om, at de i udvalget har sagt, at de bare ikke vil have skulpturen, og så overskrider de altså deres kompetence. Det her skal behandles som en almindelig byggesag, men der er i stedet blevet taget usaglige hensyn, fortsætter kunstfond-formanden, der i samme åndedrag erkender, at både S- og V-folkene i kunstfondsbestyrelsen er skuffede over deres partifæller i teknisk udvalg. Glad er Bent Sørensen heller ikke for, at Venstre og Det konservative Folkeparti nu har stillet forslag om, at man i byrådet drøfter kunstfondens fremtid - og brugen af midlerne i denne fond. - Jeg synes, at det er et populistisk træk midt i kunstfondens beslutningsproces. Vi har jo tidligere i byrådet fastslået, at det er kunstfonden, der selv suverænt bestemmer, hvad pengene skal bruges til, siger Bent Sørensen. I Venstres lejr er gruppeformand og politisk ordfører Johannes Elsnab forundret over kunstfondsbestyrelsens nye udspil. - Det er en pudsig måde at reagere på, siger han og tilføjer: - Vi synes i V og K faktisk, at der er tale om et rigtig godt forslag, og det er der også folk uden for vores grupper, der har sagt. På spørgsmålet om, hvorvidt der - som antydet af Bent Sørensen - er blevet arbejdet med en skjult dagsorden i teknisk udvalg, har Johannes Elsnab dette svar: - Jeg vil ikke kunne afvise, at nogle måske har haft andre tanker end det rent tekniske.