Jammerbugt

Kunstgræs bruges flittigt

En enkelt aflysning på grund af vand på banen er det blevet til i vinter på kunstgræsbanen ved Han Herred Fritidscenter - ellers kører det derudad.

Siden indvielsen i september, hvor det grønlandske landshold mødte et udvalgt hold fra Fjerritslev (billedet), har der været lejeindtægter på op mod 60.000 kr. for brug af kunstgræsbanen, oplyser halinspektør Torben Larsen, Han Herred Fritidscenter. - Jeg tror, vi når op på den budgetterede indtægt, siger han.Arkivfoto: Erik Sahl

Siden indvielsen i september, hvor det grønlandske landshold mødte et udvalgt hold fra Fjerritslev (billedet), har der været lejeindtægter på op mod 60.000 kr. for brug af kunstgræsbanen, oplyser halinspektør Torben Larsen, Han Herred Fritidscenter. - Jeg tror, vi når op på den budgetterede indtægt, siger han.Arkivfoto: Erik Sahl

Det fortæller halinspektør Torben Larsen fra fritidscenteret, og han er fortrøstningsfuld, når det gælder indtægterne fra udleje af banen, som blev indviet i september i fjor under navnet Ebh Arena. - Vi har mange faste brugere, både lokale og udefra, og det vil fortsætte et stykke tid endnu, indtil de almindelige baner tages i brug, forklarer han. - Banen er lejet ud et par gange om ugen og hver weekend. Jeg vurderer, at vi ind til nu har fået 50.000-60.000 kr. ind i leje. Lokale klubber betaler 400 kr. i timen og udenbys 900 kr. i timen, og det skulle i den sidste ende gerne løbe op i 250.000 kr. på årsbasis for at få økonomien til at hænge sammen. - Det tror jeg også på vil lykkes, siger Torben Larsen. - Vi får også en synergieffekt ud af det, fordi her bliver holdt flere træningslejre, når vi har har kunstgræsbane, uddyber Torben Larsen. - Vores sponsorstøtte fra ebh bank fortsætter uændret i den nye afviklingsbank, og vi har også god tid til at finde ud af, hvordan og hvornår vi skal omlægge lånet, som vi har taget til banen, forklarer Torben Larsen. Fritidscenteret har optaget et lån på 3,5 mio. kr. til arenaen, og efter ebh banks kollaps kører det også videre i afviklingsselskabet, ind til en ny løsning kommer på plads. Han fortæller, at brugerne roser banen, men at der vil være ganske få tilfælde, hvor man er nødt til at rydde den for sne eller feje vand væk, før den kan bruges. - I lørdags skulle vi rydde den for sne, og hvis der kommer en hel masse regn på en gang, kan drænene heller ikke suge det væk. Vi har fået at vide, at der vil gå et par år, før drænene fungerer optimalt, forklarer Torben Larsen.