Kunstgruppe i arbejdstøjet

Den endelige placering af kunstværket i Hjallerup er ikke klarlagt.

I NORDJYSKE's artikel om Hjallerups udvælgelse af Thilo Franks kunstværk "Ekko", er der et par ting, som kunstgruppen har ønsket at præcisere. - NORDJYSKE fortæller, at gruppen har læst alle meningstilkendegivelser, men at de ikke har haft betydning for gruppens stillingtagen. Det er ikke korrekt. Argumenterne har da haft betydning for hver enkelt medlems endelige stillingtagen, uanset at der ikke blev "talt meninger sammen", siger Bent Jørgen Larsen fra kunstgruppen. - I Hjallerup havde vi meget bevidst valgt, at det var kunstgruppen der skulle diskutere sig frem til, hvilket kunstværk byen skulle have, fortæller Bent Jørgen Larsen. Vi ville undgå en situation, hvor den ene halvdel af byen "vandt" over den anden, og der er faktisk god tradition for, at man ikke stemmer I Hjallerup, men snakker sammen, tager alle aspekter i betragtning, før den endelige afgørelse tages. - Ikke mindst vejledningen fra vores kunstrådgiver, Peter K. Eriksen, har været utrolig værdifuld i det svære valg mellem to fremragende kunstværker, siger Bent Jørgen Larsen videre. Den viden om kunst, Peter K. Eriksen har givet os, ville vi nødig være foruden. - Hans formidable formidlingsevner, når det drejer sig om kunst og kunstforståelse, har været helt afgørende for os i vores valg. Uden hans råd og vejledning om Kunst i det offentlige rum, ville det have været helt umuligt for os at træffe det rigtige valg. - Statens Kunstfond nedsætter nu en byggegruppe, der sammen med kunstneren skal gennemføre selve opførelsen af kunstværket. I denne gruppe vil der være repræsentanter fra Statens Kunstfond, fra Hjallerup Samvirke og muligvis også fra Brønderslev Kommune. - Den første opgave for gruppen og Thilo Frank bliver at søge om byggetilladelse og i den sammenhæng finde ud af, hvor kunstværket endeligt skal placeres. Oplægget fra Thilo Frank har som bekendt været en placering på den grønne kile, øst for skolen. En anden mulighed kunne være området bag Mekanisk Museum, ude ved den lille sø. - NORDJYSKE skrev om dette som om den oprindelige placering ikke længere var i spil, hvilket den bestemt er. - Det forventes at dette bliver afklaret rimelig hurtigt, hvor kunstværket placeres bedst muligt, således at alle dets kunstneriske værdier tilgodeses, herunder også at der ikke må være for megen baggrundsstøj. Planen er under alle omstændigheder, at indvielsen af kunstværket finder sted i forbindelse med Hjallerup Marked i juni 2012.