Kunstig befrugtning:

Hvad er kunstig befrugtning? ] Kunstig befrugtning kan foretages på to måder: 1. Ved insemination hvor sæd med en sprøjte anbringes i livmoderen. 2. Ved reagensglasbehandling hvor æg tages ud fra æggestokkene og blandes med sædceller i en glasskål. Efter sammensmeltningen anbringes det nu befrugtede æg i kvindens livmoder. Hvem kan få kunstig befrugtning? ] For at kunne blive behandlet med kunstig befrugtning af en læge, skal kvinden være gift eller leve sammen med en mand i et ægteskabs- lignende forhold. ] Kvinden må desuden ikke være fyldt 46 år. ] Loven gælder for alle læger - både på offentlige og private klinikker. ] Enlige kvinder og lesbiske kan ikke blive behandlet med kunstig befrugtning af en læge, men kan lovligt blive insemineret af jordemødre på private jordemoderklinikker. Reagensglasbehandling er derimod helt udelukket for enlige og lesbiske. ] Der må ikke etableres kunstig befrugtning, medmindre ægcellen stammer fra den kvinde, der skal føde barnet, eller sæden stammer fra hendes partner. ] I Danmark fødes der årligt ca. 2000 børn enten som følge af insemination eller gennem reagensglasbehandling.