Kunstige klitter skal dæmpe bilstøj

Teknik- og miljøudvalget tager 10 sommerhusgrunde ind igen i lokalplanforslag, hvis støjdæmpning virker

TORNBY:Kunstige klitter som støjskærm skal medvirke til at en nyt sommerhusområde i Krage Klit kan udbygges i fuldt omfang. Klitterne er et nyt element, som er kommet ind i en lokalplan for området efter at planens høringsfase er afsluttet, og årsagen er en indsigelse fra Nordjyllands Amt Plankontor, der ville fjerne 10 af 36 parceller fra planen. Disse parceller ligger så tæt på Hovedvejen, at de uden støjafskærmning ville få et støjniveau, som ligger over statens vejledende niveau på maksimalt 50 dB(A). Som følge af amtets indsigelse blev parcellerne fjernet fra lokalplanen ved et møde i teknik- og miljøudvalget i starten af juni måned. Men siden har ansøgeren haft landskabskonsulenter til at kigge på det omstridte areal mellem Hovedvejen og de nærmeste byggefelter. Og de har lavet et forløb med kunstige klitter på arealet, der gør det muligt at reducere støjbelastningen til under det vejledende niveau. - Vi har sagt god for ændringen, men før bygherren får en ibrugtagningstilladelse vil vi sikre os, at støjdæmpningen også virker, siger udvalgsformand Mogens Bjerre (S). Han regner med at der skal foretages støjmålinger, der viser at støjniveauet faktisk er kommet under de 50 dB(A). De 36 parceller er på mellem 2500 og 3350 kvadratmeter og ligger nord for vejen Krage Klit. Når lokalplanen er vedtaget i byrådet, giver den mulighed for, at der kan bygges et sommerhus på maksimalt fem procent af grundarealet på den enkelte parcel. Udbygningen i Krage Klit er en del af en restrummelighed på 350 sommerhusgrunde i Hirtshals Kommune på de arealer, som i kommuneplanen er udlagt til sommerhusområder, men som i en del år har ligget ubenyttet hen.