Kunstigt åndedræt til skadestue

Øget tryghed til uerfarne læger skal afværge indgreb

FREDERIKSHAVN:Sundhedsforvaltningen i Nordjyllands Amt vil fremover sørge for, at lægerne på den ortopædkirurgiske skadestue på Frederikshavn Sygehus får mulighed for at kalde mere erfarne kolleger til undsætning. Det sker for at afværge, at Sundhedsstyrelsen griber ind. De Yngre Læger, som passer ortopædkirurgisk skadestue i Frederikshavn, har længe klaget over at uddannelsen dels ikke er god nok, dels at de er utrygge ved at stå alene med ansvaret. Senest er Sundhedsstyrelsen blevet involveret i sagen. På baggrund af en henvendelse fra Yngre Læger har styrelsen bedt amtet om en redegørelse for forholdene på skadestuen. - Vi har haft nogle drøftelser med Yngre Lægers organisation og medgiver, at forholdene i Frederikshavn ikke er optimale, siger Peter Larsen, der er planlægningschef i det nordjyske sygehusvæsen. - Noget af det, vi kan gøre, er at øge de yngre lægers tryghed ved at sørge for, at de altid kan tilkalde en speciallæge i anæstesi, hvis de skal stabilisere en svært tilskadekommen patient med henblik på videre transport til Hjørring eller Aalborg Sygehus, tilføjer han. Indgreb søges afværget Egentlig er det slet ikke meningen, at svært tilskadekomne skal bringes til Frederikshavn Sygehus, som kun er gearet til at tage sig at småskader. Alligevel sker det, at ambulancen holder ind i Frederikshavn for at få en hårdt kvæstet patient stabiliseret med hensyn til vejrtrækning, kredsløb og eventuel smertebehandling, inden ambulancen fortsætter til Hjørring eller Aalborg med patienten. Planlægningschefen erkender blankt, at det også er for at afværge et direkte indgreb fra Sundhedsstyrelsen, der stiller visse krav til de såkaldte turnusstillinger på landets sygehuse. I forvejen kører turnusstillingerne på skadestuen i Frederikshavn på en dispensation fra Sundhedsstyrelsen, fordi speciallægerne i ortopædkirurgi befinder sig 30 km derfra - i Hjørring. Derfor er amtets sundhedsforvaltning bekymret for, at Sundhedsstyrelsen vil inddrage dispensationen, hvis ikke amtet selv sørger for, at de nyuddannede læger på skadestuen i Frederikshavn kan trække på mere erfarne kræfter. I forvaltningens oplæg til amtets sundhedspolitikere står der direkte: ”Det er forvaltningens vurdering, at mulighederne for at opretholde en bæredygtig skadestuefunktion i Frederikshavn er meget tæt på at være udtømte”. Mere tydeligt kan et nødråb vist ikke være. Samtidig står det klart, at løsningen med anæstesilæger som støttepædagoger for skadestuen er en midlertidig løsning. I forbindelse med at amtets sygehuse overgår til den nye nordjyske region, er der nedsat nogle arbejdsgrupper, som skal kigge sygehusstrukturen grundigt efter i sømmene. Næste forår skal regionspolitikerne tage stilling til, hvordan fremtidens nordjyske sygehuslandskab skal se ud. Regionsrådet er på en bunden opgave, idet der er krav om både kvalitetsforbedringer og besparelser. Og det mere end ligger i luften, at alle de akutte funktioner samles i Aalborg, Hjørring og Thisted samt muligvis Farsø eller Hobro. Nødtvungent ja Det vil i givet fald betyde, at den ortopædkirurgiske skadestue i Frederikshavn bliver nedlagt. I hvert fald i den nuværende form. Det er da også udsigten til det, der får formanden for de Yngre Læger i Nordjylland, Mikkel Høiberg, til nødtvungent at acceptere en midlertidig løsning med en anæstesilæge at støtte sig til på skadestuen i Frederikshavn. - Det løser da i en vis grad problemet med manglende tryghed hos de kolleger, der er i turnusstilling på skadestuen. Men det ændrer ikke ved, at skadestuen ikke dur som uddannelsessted, og den bedste løsning ville efter vores mening stadig være at lukke skadestuen straks. På den anden side vil vi også gerne vise imødekommenhed, så hvis det ikke kan være anderledes, er vi villige til at acceptere dette som en midlertidig løsning, siger han. Sundhedsudvalget tager stilling til forslaget torsdag. Sundhedsforvaltningens alternativ er helt at lukke den ortopædkirurgiske skadestue i Frederikshavn.