Kunstkritik og en åben debat

VESTBYEN:På Aalborg Kunstnerværksted - det tidligere Kildevæld - er der i den kommende weekend lagt op til både en debat om kunstforståelse, men også en åben dialog, hvor billedkunstner og ph.d'er i moderne billedkunst Susanne Hinnum kommer med sine kritiske bud på medlemmernes værker. Seminaret indledes med et oplæg om nutidskunsten og dens strategier fra 1980 til i dag. Her vil Susanne Hinnum fortælle om "Det traditionelle maleri og skulptur, der er overhalet af konceptkunst-installation, fotografi og video - hvordan og hvorfor"..... Herefter bruges resten af weekenden til gennemgange af de enkelte kunstneres arbejder. En åben seance, der indledes med, at hver enkelt fortæller, hvad han eller hun - vil med sin kunst, og hvorfor man arbejder som man gør. Herefter lægges der op til en dialog mellem kunstneren og Susanne Hinnum, der også besøgte værkstedet i 2000 ved et lignende arrangement.