Kunstudvalg har truffet sit valg

- tilbage står at finde pengene til at betale det med

HADSUND:Det bliver billedkunstneren Peter Holst Henckel sammen med lyrikeren Ursula Andkjær Olsen, der skal udsmykke scenen på Hadsund Skole. Det har skolekunstudvalget besluttet efter at have haft Peter Holst Henckels forslag til bedømmelse sammen med ét fra Pia Andersen, der for nylig har udstillet på rådhuset, og som er vokset op i Hadsund. Der var, siger udvalgets formand, byrådsmedlem Poul Bergmann, bred enighed om, at det skulle være Peter Holst Henckels projekt, der skal realiseres. Det bedømmelseskomitéen især er faldet for, at Peter Holst Henckel arbejder med både ord og billeder. - Det er jo i skolen, man indlærer sprog, så det er en fin idé, siger Poul Bergmann. Det har også spillet ind, at Peter Holst Henckel arbejder med større flader i forhold til Pia Andersen, hvis forslag rent fysisk fyldte mindre af rotunden eller "tønden", som scenen angiveligt kaldes på skolen. - Men det var et smukt forslag, Pia Andersen var kommet med, siger Poul Bergmann. Han glæder sig over, at kommunens kunstudvalg, hvor han også er formand, har købt ét af de billeder, som Pia Andersen udstillede på rådhuset. Billedet skal foræres til skolen, når den engang skal indvies officielt. Ellers mener han, at Pia Andersen kan bearbejde en eventuel skuffelse over fravalget med, at Mærsk Mckinney Møller har valgt et af hendes billeder til Operaen i København. Ikke penge nok Selv om kunstneren og projektet er valgt, så er der fortsat et stykke vej at gå, før udsmykningen vil blive udført. Der er således, siger Poul Bergmann, endnu ikke truffet aftale om, hvornår det skal ske, men han siger, at der godt kan gå et halvt års tid. - Vi har jo ikke pengene endnu, siger Poul Bergmann. Projektet koster 200.000 kroner, og man havde fra kommunens side håbet på, at lokale erhvervsdrivende ville have været med til at give et bidrag til den nye skole ved at støtte udsmykningsprojeket, ligesom man har søgt "større fonde" om bidrag. Hidtil har afslagene imidlertid været i overtal, men der er dog kommet mindre beløb i kunstkassen, siger Poul Bergmann, der i dag har møde med sit udvalg for at drøfte, hvordan man kommer videre med bestræbelserne på at udsmykke den nye skole.