Kunst

Kunstværk placeres nær søen

Kunstgruppen i Hjallerup vælger ikke kunstneren Thilo Franks foretrukne placering af "Ekko".

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

I forbindelse med markedet i 2009 blev søen indviet. I år indvies kunstværket nær søen.Arkivfoto: Henrik Louis

Placeringen af Thilo Franks kunstværk "Ekko" er nu endeligt faldet på plads. Det opføres sydøst for søen i Hjallerup - nær Mekanisk Museum. Men kunstværket skal respektere naturbeskyttelsesområdet ved søen. - Kunstgruppen under Hjallerup Samvirke har sammen med kunstneren, Thilo Frank, gennemsøgt Hjallerup for eventuelle mulige placeringer af kunstværket "Ekko", der blev vinderen i den stort anlagte konkurrence "Vores kunst". - Placeringen af kunstværket i Hjallerup har været afhængig af flere forhold. Kunstværkets størrelse kræver minimum 350 kvadratmeter samt en 10 meter zone rundt om værket. - Den frie beliggenhed er vigtig så sollyset gennem dagen kan skabe skyggevirkninger med værkets lamelagtige rammer. Samtidig skal det være i afstand af vedvarende lyde, f.eks. vejstøj, fortæller Bent Jørgen Larsen fra kunstgruppen, der også er idémanden. - For at opfylde disse muligheder måtte kunstgruppen og kunstneren se bort fra andre ellers udmærkede placeringer i byområdet, eksempelvis et forslag om placering af det nye kunstværk i byens anlæg. Sammen med Thilo Frank og Peter Kirkhoff Eriksen, kunstkonsulent for Statens kunstfond, nåede kunstgruppen kort før jul frem til to mulige områder. En placering i "den grønne kile" nær gangstien til Østermarken eller området ved søen bag Mekanisk Museum. Et besøg af kunstneren og kunstekspert i januar bekræftede, at der kun kunne være tale om en af disse to placeringer. Thilo Frank og Peter Kirkhoff Eriksen pegede på placeringen ved "den grønne kile" som den optimale for "Ekko". Thilo Frank og Peter Kirkhoff Eriksen pegede endvidere på, at værket ved søen ville få en lidt mere passiv rolle. - Færre, ikke mindst unge, ville komme den vej forbi og det ville være distanceret i forhold til byen. - Til gengæld ville en gennemførelse af de foreliggende planer for området øge brugen af det og dermed sikre liv til "Ekko". Samtidig ville "Ekko" i sig selv være et aktiv for søområdet. I den endelige beslutningsproces har Kunstgruppen derfor haft indkaldt repræsentanter fra Hjallerup Idrætscenter, Hjallerup Idrætsforening (HIF), Hjallerup skole, Brønderslev Kommune og Hjallerup Samvirkes forretningsudvalg, dels til en gennemgang af fordele og ulemper ved de to områder som placering for "Ekko", dels til en diskussion om i hvor høj grad en placering ville skabe begrænsninger for de berørte parter. - Alt dette for at få klarlagt, om gruppen fortsat kunne vælge frit mellem de to mulige placeringer. - Der var ingen problemer ved søen så længe man holder sig til det godkendte byggefelt eller i umiddelbar forlængelse heraf, på afstand af de beskyttede naturområder. Efter grundige drøftelser lev indstillingen fra kunstgruppen placering ved søen. Kunstværket indvies 1. juni i forbindelse med åbningen af Hjallerup Marked.