Læsø

Kurbad i kirken på Læsø

Saltsyderi skal levere salt til forsøg med behandling af psoriasis

LÆSØ:Nogle tager mod syd til Det Døde Hav. Andre tager mod nord til Den Blå Lagune på Island. Muligheden, for at danske psoriasispatienter også kan tage kurbad på Læsø, er rykket tættere på, efter at Vesterø Havnekirke er blevet skænket til formålet. Det kræver dog, at et udvalg med Læsøs borgmester i spidsen kan rejse pengene til projektet, og at sundhedsmyndighederne godkender psoriasisbehandlingen på øen i Kattegat. - Vi håber på patienttilskud fra amtet. Og det er der gode udsigter til, siger idemand og indehaver af Læsø Saltsyderi, Poul Christensen. Han er leder af projektet sammen med administrerende overlæge, professor Knud Kragballe fra Marselisborg Hospital, der står for selve den lægefaglige del. Til efteråret indledes et pilotprojekt på Læsøs produktionsskole. Her skal behandlingen prøves af og justeres på psoriasispatienter. - Her vil vi finde den optimale behandlingsrundgang, fortæller Poul Christensen, der fra sit saltsyderi vil stå for leveringen af en restlage med et saltindhold svarende til Det Døde Havs. Pilotprojektet skal blandt andet bruges til at finde ud af, hvor længe en patient skal sidde i kurbadet, og ikke mindst hvordan doseringen af restlagen skal være i forhold til vandet på Læsø. Formanden for den nordjyske psoriasisforening, Liselotte Staun, er glad for projektet på Læsø, men hun advarer mod at tro, at Læsø vil kunne erstatte Det Døde Hav i Israel. - Vi er selvfølgelig glade for alle tiltag. Men det er vigtigt, at vi ser helt klare resultater på, at det virker, siger Liselotte Staun, der selv netop er vendt hjem efter fire uger ved Det Døde Hav. Liselotte Stauns skepsis bunder i, at flere inden for lægevidenskaben peger på, at det i langt højere grad er sollyset end selve vandet ved Det Døde Hav, der har helbredende effekt på huden. - Læsø vil aldrig kunne gøre det ud for Israels naturlige lys, mener Liselotte Staun. Et ophold ved Det Døde Hav er at sidestille med et hospitalsophold. Liselotte Stauns netop overståede tur har alt i alt kostet amtet 22.000 kroner. Formanden fortæller, at mange af hendes medlemmer er bange for, at amtet i disse sparetider finder på at tage pengene til den årlige tur til Israel, hvis der opstår andre - men måske mindre gode - alternativer.