Kurs mod kreativ superliga

Der er sagt og skrevet meget om oplevelsesøkonomi og kreative partnerskaber mellem det offentlige, erhvervslivet og kulturlivet. Men er det ikke bare varm luft og smarte modeord?

Nej, med en samlet omsætning på over seks milliarder kroner og mere end 15.000 arbejdspladser er oplevelsesøkonomien allerede en stor del af den nordjyske økonomi, og såvel væksten som antallet af arbejdspladser er stigende. Set i et nordjysk perspektiv er det særligt interessant, fordi vi i de senere år har mistet mange arbejdspladser i de erhverv, der traditionelt har givet mange nordjyder brød på bordet. Derfor er det sund fornuft, at vi ser os om efter nye vækstområder, som vi kan satse på. Her er oplevelsesøkonomi et blandt flere områder, som tegner meget lovende. Både på det udenlandske og indenlandske marked er potentialet enormt. Produkter der relaterer sig til oplevelser udgør 16 procent af den danske eksport og ti procent af forbruget i de danske husholdninger. Omsætningen og beskæftigelsen stiger stærkt. Det går altså godt, men det kan sagtens gå endnu bedre. Det viser en spritny undersøgelse, der er udarbejdet af Region Aalborg Samarbejdet. Undersøgelsen viser blandt andet, at væksten er langsommere i Nordjylland end i andre dele af landet. Vi risikerer med andre ord at sakke agterud i konkurrencen om fremtidens vækst, beskæftigelse og velfærd. Det skal der gøres noget ved, og det er vi heldigvis mange, der har viljen til. Vi er allerede godt på vej. Aalborg Universitet har med det nyetablerede Center for oplevelsesøkonomi vist vejen frem. Mange andre skibe er sat i søen. Tordenskjoldsdagene og lysfestivalen i Frederikshavn har for alvor slået sig fast som gedigne nordjyske succeser. I Aalborg bliver det gamle Nordkraft snart et nyt kraftcenter for kultur og fritidsaktiviteter, der vil vække genlyd ud over landsdelens grænser. Men disse gode initiativer kan ikke alene bringe Nordjylland op i den kreative superliga - vi er nødt til at samarbejde, hvis det skal lykkes. I Nordjylland skaber vi store resultater, når vi trækker på samme hammel. De mange nyskabende virksomheder i Nordjyllands Videnspark og vore styrkepositioner inden for IT og trådløs kommunikation er gode eksempler på, at samarbejde er vejen frem. Nu er tiden kommet til at vi står sammen om at løfte den nordjyske oplevelsesøkonomi. Derfor har Aalborg Universitet, Nordjyllands Amt, Den Regionale Kulturaftale og Region Aalborg Samarbejdet dannet et nyt partnerskab, der skal sætte gang i væksten i de nordjyske oplevelseserhverv og skabe mange nye arbejdspladser i regionen. Der er tale om en bred satsning, der skaber mange forskellige job og det giver os et fleksibelt arbejdsmarked, der har en stor modstandskraft overfor strukturændringer og konjunkturudsving. Hvis vi skal nå målet skal vi tænke nyt og utraditionelt. Utraditionelle ideer skabes bedst med utraditionelle metoder. Derfor kickstarter vi samarbejdet i dag og i morgen, hvor Nordjylland er vært for en Skandinavisk Oplevelseskonference. Her sætter mere end 500 deltagere fra hele Skandinavien hinanden stævne for at skabe nye netværk og komme med nye idéer til, hvordan potentialet i oplevelseserhvervene kan udmøntes i konkrete arbejdspladser. Konferencen vil give os et godt grundlag for at sætte kurs mod den kreative superliga. Henning G. Jensen (S), borgmester i Aalborg, Orla Hav (S), amtsborgmester, rektor Finn Kjærsdam, AAU, og Gunhild Bach Nielsen (R), formand for amtsrådets undervisnings- og kulturudvalg