EMNER

Kursfald giver mere attraktive priser

Investorerne har fået syn for sagen de seneste tre uger – at aktieinvesteringer ikke er risikofrie. Lavere kurser giver dog nye investeringsmuligheder. Udviklingen de seneste tre uger – med markante kursfald på de fleste aktiemarkeder – har fået risikoelementet tilbage i investorernes bevidsthed. Et forløb, som dog kan vise sig at være sundt for den videre udvikling på aktiemarkederne, da det bidrager til et mere nuanceret syn på risiko og afkastmuligheder på de forskellige aktiemarkeder. Investorerne frygter, at større rentestigninger end ventet vil resultere i en lavere økonomisk vækst, som igen vil reducere indtjeningsvæksten i virksomhederne hurtigere end tidligere antaget. Dermed svækkes den afgørende faktor, der har understøttet de seneste års aktiekursstigninger, og aktierne fremstår som en mindre attraktiv investeringsmulighed. Næppe stor korrektion Vi forventer ikke, at de seneste ugers korrektion på aktiemarkederne er optakten til en stor korrektion de kommende uger, medmindre det økonomiske vækstbillede forværres markant. Det tror vi ikke vil ske, da der er udsigt til en global økonomisk vækst på ca. fem pct. i år. De seneste regnskabsmeddelelser fra selskaberne viser, at der fortsat er optimisme at spore, og at indtjeningsvæksten fortsat er høj. Flere opjusteringer fra virksomhederne illustrerer denne optimisme. Svækkelsen af den amerikanske dollar, høje råvarepriser og stigende renter gør det dog utvivlsomt mere udfordrende for virksomhederne at fortsætte en høj indtjeningsvækst. Udfordringer, som aktiekurserne hidtil har kunnet modstå. En del af forklaringen på aktiekursernes robusthed kan findes i de gevinster, som mange virksomheder har høstet via globalisering og effektivitetsforbedringer. Det er dog vores forventning, at vi de kommende måneder vil se større udsving på aktiemarkederne end hidtil i år. Usikkerhed og mindre risikovillighed blandt investorer vil betyde, at frygt for kraftigere rentestigninger, en hurtigere svækkelse af dollaren end ventet eller store udsving i råvarepriserne kan afføde større udsving på aktiemarkederne fra tid til anden. Vær selektiv i aktievalg De europæiske aktier har været hårdt ramt af de seneste ugers kursfald. Mulighederne for både europæiske og japanske aktier giver dog fortsat grund til optimisme. I Europa forventer vi, at de svenske og tyske aktier vil genvinde noget af det tabte terræn de kommende måneder. Kursfaldene betyder også en mere attraktiv værdiansættelse af de store danske aktier og en række af de små og mellemstore. Investorer bør fortsat være selektive, men tidspunktet for en større eksponering i det danske marked synes bedre end længe. Og her er det en god idé at satse på selskaber med en stærk markedsposition, høj konkurrencekraft og gunstig prisfastsættelse efter de seneste fald.