Kursister på VUC i protest-aktion mod besparelser

Skolevæsen 18. september 2002 08:00

København, mandag /ritzau/ Mindst 20.000 kursister på voksenuddannelsescentre (VUC) rundt omkring i landet blokerer onsdag undervisningen i protest mod de besparelser, der er et resultat af regeringens økonomiske aftale med amterne, og som bl.a. ventes at medføre voldsomme stigninger i brugerbetalingerne. Initiativet kommer fra kursistrådet ved VUC i Aalborg, der har nedsat en særlig strejkegruppe til at koordinere aktionerne. Christina Thrane, talsmand for de aktionerende, nævner, at i Nordjyllands Amt lægger besparelserne op til massive stigninger i VUC-elevernes brugerbetaling i f.eks. dansk, matematik og samfundsfag. Der kan blive tale om en stigning på fra 100 til 600-900 kr. pr. fag. - Med vores aktion vil vi også råbe regeringen op, for den står ligeledes med et ansvar. Før valget sagde den, at den ville gøre alt muligt godt for uddannelserne, og mange af os troede på det. Men regeringen kan ikke først love, at den vil prioritere uddannelse og bagefter tvinge amterne til højere klassekvotienter og mere brugerbetaling, siger Christina Thrane. Onsdagens blokader udgør den seneste af en lang række aktioner i undervisningsmiljøet. Her hersker der skuffelse og frustrationer, dels over de lokale besparelser, som bl.a. rammer skoler og gymnasier, dels over, at regeringen efter kritikernes opfattelser ikke har efterlevet sine tilsagn om at prioritere uddannelserne meget højt på næste års finanslov. Snarere tværtimod, mener bl.a. Gorm Leschly, der er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening. Han betegner VUC som en succeshistorie inden for voksenuddannelsen, men frygter, at uddannelsen nærmest bliver "smadret på sigt." - Samlet set vil finanslovforslaget kombineret med amternes bebudede besparelser på VUC kunne få den konsekvens, at mindst halvdelen af de kortuddannede opgiver at efteruddanne sig. Har samfundet råd til det i en situation, hvor der på mange områder er mangel på kvalificeret arbejdskraft, og hvor mange voksne har brug for den almene voksenuddannelse for at komme videre, spørger gymnasielærernes formand. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...