Kursskifte nødvendigt

SOCIALPOLITIK:Det er nødvendigt med et kursskifte i socialpolitikken, og det er på tide, at der bliver gennemført en langt mere ambitiøs socialpolitik. Der er behov for en skærpet indsats over for de allermest udsatte borgere i vores samfund. Vi skal sikre, at færre mennesker lever på gaden og at misbrugere ikke dør, fordi de er nødsaget til at indtage deres stoffer i en baggård med en beskidt kanyle. Vi skal bekæmpe fattigdommen og sikre, at alle børn vokser op i trygge gode hjem - ingen børn skal sættes på gaden og opleve den utryghed og de problemer, det giver, siger Mette Frederiksen. S og SF's fire hovedmålsætninger på socialområdet: 1. Antallet af hjemløse skal reduceres med 10 procent inden 2015. 2. Antallet af narkorelaterede dødsfald skal reduceres med 25 procent inden 2015. 3. Ingen børnefamilier må sættes på gaden. 4. Antallet af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal reduceres med 10.000 inden 2015.