Kursus banede vej til arbejdsmarkedet

14 måneders koncentreret indsats endte med job til 10 af 16 deltagere

Handicappede 19. september 2002 08:00

AALBORG: Siden sidste sommer har de skiftevis siddet på skolebænken på AMU-center Nordjylland og været ude i praktikforløb på en række offentlige og private arbejdspladser. I et intensivt forløb har der været fokuseret på den enkeltes muligheder. For 14 måneder siden startede 16 handicappede på AMU-center Nordjylland i Aalborg, i dag står de 10 af dem med et fast job på hånden. Og det er med projektkoordinator Carl Johan Jensens ord et tilfredsstillende resultat af forløbet, som tilmed måtte rigges om undervejs. Fra start blev kurset lanceret under navnet "Kick-IT", men IT-verdenen sparkede igen, dels i form af verdensomspændende krise, dels ved at nogle af de deltagende virksomheder sprang fra. - Konsekvensen blev, at vi gjorde det hele lidt bredere, og derfor kan man også opleve, at de job kursisterne går ud til spænder fra buschauffør til social- og sundhedsassistent. Men de har alle et grundlæggende IT-kendskab med i bagagen, og som udviklingen går vil alle have gavn af den kompetence under en eller anden form i fremtiden, siger Carl Johan Jensen. I hvert fald to af deltagerne er dog endt i stillinger med IT som omdrejningspunkt, nemlig Peter Endelt Kristensen, som virker som IT-supporter ved Nordjyllands Amt og John Christensen, som i dag arbejder i Web House i Aalborg. - Men helt overordnet kan man nok sige, at tyngden i et så langvarigt kursusforløb ligger på den personlige afklaring. Det handler om, at man kommer ud og får afprøvet sig selv i nogle konkrete arbejdssituationer, og det er jo i virkeligheden af værdi for alle mennesker, der er havnet uden for eller i udkanten af arbejdsmarkedet, forklarer Carl Johan Jensen. Holdet viste sig fra start at bestå af folk med meget forskellige forudsætninger, og det kom lidt bag på projektkoordinatoren. - Deltagerne blev visiteret til kurset, og vi havde fået besked om, at de spændte meget vidt. Men jeg skal love for, at forskellene var markante, både hvad angår handicappets omfang og den boglige kunnen. Så også af den grund var den individuelle afklaring af afgørende betydning, og forskellene gav jo samtidig kursisterne mulighed for at tage bestik af hinandens muligheder, bemærker Carl Johan Jensen. To kursister stak så meget ud, at de stod helt af tidligere i forløbet, og selv om kurset undervejs har tilpasset sig deltagerne, har det ikke kunnet klare alle spørgsmål. - Nogle står eksempelvis til at skulle under forskellige former for for lægelig behandling, før de kan vende tilbage tilbage til arbejdsmarkedet, og generelt må man sige, at der er ikke to forløb, der er ens, fastslår Carl Johan Jensen, der gerne så kursusmodellen videreført med nye deltagere. Indtil videre er der dog ingen konkrete planer om at gå videre i samme spor.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...