Ungdomsuddannelser

Kursus i kristendom i Ranum

Sognepræst sætter spot på tro

RANUM:Tirsdag 8. novemeber indleder sognepræst Poul Geil, Ranum, et kursus i kristendom. - Man kunne også kalde det for "konfirmandundervisning for voksne" eller for noget tredje, fortæller sognepræst Poul Geil, der i nogle år har puslet med en idé om at holde et kursus, hvor han og deltagerne kan se på, hvad kristen tro er. Her i efteråret inviterer han til de første tre af forhåbentlig flere aftener med hver sit tema. Det er tanken, at det fortsætter til foråret, hvis interessen er der. - Jeg forventer en betydeligt større aldersspredning end på mine konfirmandhold, siger præsten, men på flere måder vil mine forventninger til deltagerne alligevel være de samme, som jeg har til mine konfirmander. En af mine forventninger er, at det ikke kun bliver mig, der siger noget. Det skal gerne blive en blanding af undervisning og debat, så alle får muligheden for at komme på banen med både spørgsmål og svar. - Jeg forestiller mig, at nogle vil være med uden på forhånd at have ret meget paratviden om kristen tro, og at andre vil vide en hel masse i forvejen. Nogle vil nok have en hel del viden uden selv at vide det, viden som skal "graves frem". Jeg forestiller mig også, at vi vil have forskellige opfattelser af mangt og meget, og jeg tror, at alle disse forskelle vil være med til at give en spændende og frugtbar dynamik. Den første gang bliver tirsdag den 8. november, den næste bliver to uger efter, tirsdag 22. november, og den tredje bliver allerede ugen efter, tirsdag 29. november. Hver gang er det fra kl. 19.30 til 21-tiden og i Kirkens Hus, Kirkevej 9 i Ranum. Der bliver et kort frikvarter undervejs, med tid til at drikke en kop kaffe eller the. - Tirsdag 8. november lægger vi ud med at se på, hvad Bibelen er for en bog, og resten af aftenen kommer det til at handle om skabelse. Hvad siger Bibelen om verdens skabelse, og hvad siger naturvidenskaben? Bliver vi nødt til at vælge mellem den ene og den anden fortælling, eller kan vi rumme begge dele? - Næste gang, tirsdag 22. november bakser vi med et af de vanskeligste spørgsmål overhovedet: Hvis Gud både er almægtig og kærlig, hvordan kan det så være, at der er så meget ondt i verden? Vi finder næppe noget færdigt svar på spørgsmålet - i hvert fald vil det være en sensation, hvis vi gør det - men vi vil belyse emnet, siger Poul Geil. Den tredje gang, tirsdag den 29. november skal det handle om tro og konsekvens. Hvad er tro for noget? Og kan vi sige, at troen har konsekvenser? I Det gamle Testamente er der noget, som hedder De ti Bud, og i Det nye Testamente møder vi det dobbelte kærlighedsbud. Hvad handler budene om, og gælder de også i dag, siger Poul Geil.