Aalborg

Kursus mod flyskræk

{ Hvad: Flyvetryghedsseminar. { Princip: Viden og indsigt skaber tryghed. { Hvordan: Kurset blander teori og praktiske øvelser. En pilot og en flyvepsykolog gennemgår alle aspekter af flyveangsten. De tager udgangspunkt i de enkelte deltageres angst – hvad er de egentlig bange for? De tekniske aspekter af flyvningen bliver gennemgået, som for eksempel hvordan det egentlig kan lade sig gøre at flyve, processer under start og landing og turbulens i luften. Kursusdeltagerne bliver sendt ud i en hangar for at se på og røre ved et rigtigt fly. Derudover skal de med på en lyd- og bevægelsesrejse i en flykabinesimulator. Og til aller sidst bliver de deltagere, der har mod på det, sat på et fly til Aalborg for ved selvsyn at konstatere, at det altså ikke er farligt at flyve. { Tidsforbrug: Kurset varer tre dage. { Resultater: Pilot og instruktør på kurset, Flemming Jensen, anslår, at mellem 80-90 procent af kursusdeltagerne får det væstentligt bedre med at flyve. Nogle af dem kan ikke forstå, at de nogensinde har været bange, andre har bare fået det lidt bedre med flyvningen, og andre igen må acceptere, at de aldrig kommer ikke til at holde af at flyve. Det er vigtigt, at kursusdeltagerne ”holder flyvningen ved lige” og tager regelmæssige flyveture i tiden efter kurset. { Hvor: SAS Flight Academy på Amager, København. Kurset afholdet fire gange om året – næste gang 14.-16. september. { Pris: 8.750 kroner. { Henvendlese: www.flytryg.dk eller telefonnummer 32325940.