Kursuscenter indbringer 40 mio. kroner

VEJGAARD:Lige omkring 40 millioner kroner. Det bliver prisen for Aalborg Kommunes kursuscenter på hjørnet af Østre Allé og Sohngårdsholmsvej - den tidligere Alléskole. Mandag blev salget konfirmeret af magistraten, der består af borgmesteren, de fem rådmænd samt Thomas Kastrup-Larsen (S). Kommunen modtog i alt fire bud på bygningerne, og magistraten har valgt at sælge til højestbydende. Hvem det er, må borgmester Henning G. Jensen først fortælle efter byrådets møde mandag i næste uge: - Det drejer sig om et privat firma, der vil indrette boliger uden offentligt tilskud, oplyser han. Af de 40 millioner kroner bliver der cirka 36 millioner til kommunekassen, når diverse udgifter er betalt. Magistraten banede samtidigt vejen for byggeriet ved at anbefale en ny lokalplan for området. Også den skal byrådet behandle på mandag. Beboerne på Karnersvej, der ligger umiddelbart syd for bygningerne, havde sammen med Aalborg Ishockey Klub protesteret mod lokalplanen - protester, der ikke har flyttet mange kommaer. Blandt andet er naboer med baghave ud mod området utilfredse med byggehøjden på op til 16 meter - to meter højere end byggeriets nuværende højde. Det er er dog stadig lavere end blokkene på modsatte side af Østre Allé. Undervejs er lokalplanen ændret en smule, så beplantningen på skråningen mellem Karnersvej og Østre Allé skal tage hensyn til indkik til parcelhusene på Karnersvej. Planerne om en parkeringsplads ud mod Sohngårdsholmvej er pillet ud undervejs i lokalplanens behandling for at sikre det grønne præg ud mod vejen. Til gengæld gør planen det fortsat muligt at inddrage en del af parkeringspladsen hen mod Skøjtehallen - netop det punkt, som også ishockeyklubben var utilfreds med.