Ungdomsuddannelser

Kursuscenter rykker til Aalborg

SOSU Nords Kursus- og Udviklingscenteret (KUC) er flyttet fra lokalerne i Vodskov til nye i Aalborg.

Ifølge SOSU Nord er det den stigende interesse for social- og sundhedsuddannelsen blandt unge, samt SOSU Nords nye tilbud om uddannelsen af pædagogiske assistenter, som har gjort det nødvendigt med mere plads. KUC har derfor taget nye lokaler i brug på Østre Allé i Aalborg. Løsningen er dog kun midlertidig, idet Kursus- og Udviklingscenteret igen i starten af 2010 pakker lærerbøgerne og flytter. Denne gang dog kun til en anden adresse på Østre Allé, nemlig til den som i dag benyttes af Region Nordjylland til deres kursusaktiviteter. - Det bliver et sted, hvor vi kan koncentrere os udelukkende om efter- og videreuddannelse af sundhedspersonale, dagplejere og pædagogiske medarbejdere, og vi får flere og bedre undervisningslokaler. Vi glæder os til at få det hele på plads og håber, at vores kursister finder de nye faciliteter optimale til formålet, forklarer afdelingsleder fra Kursus- og Udviklingscenteret Lene Kvist.