Brønderslev

Kurt Kristensen, var du ikke selv marionetdukke?

ARBEJDSMARKEDSCENTER:I NORDJYSKE Stiftstidende kunne man i mandags læse, at formand for LO, Kurt Kristensen, ikke vil være marionetdukke. Så er det jeg spø'r dig, Kurt Kristensen, om du var marionetdukke, da du på byrådsmødet d. 12. november 2003 stemte for oprettelse af Arbejdsmarkedscentret? På byrådsmødet gav du nemlig ikke udtryk for betænkeligheder ved konstruktionen. Men ud af de talrige indlæg du de sidste dage har haft avisen er det svært at se, at du ikke kun har en "LO-kasket", men også en "byrådskasket". Sidstnævnte bevirker bl.a., at du fra vedtagelsen 12. nov. 2003 om etablering af Arbejdsmarkedscentret har haft både mulighed og ret til løbende at blive orienteret om forløbet af etableringen samt ansættelsesproceduren af lederen. Du har også. nævnt at AOF Daghøjskole i forbindelse med overdragelse til Brønderslev Uddannelsescenter måtte hyre en advokat. Dette er en ganske normal procedure i forbindelse med en købers overtagelse af en eksisterende virksomhed med tilhørende personale. I den forbindelse skal alle parter underrettes om lønmodtagernes juridiske retsstilling. Dine bemærkninger om magt og trussels-anvendelse og antydninger af, at nogle har holdt middag for at få nogle aftaler plads, vil jeg undlade at kommentere yderligere. - Dette må stå for egen regning.

Forsiden