Kurveknækker og klimakommune

Nu skal Rebild kommunes intentioner om at være en grønnere kommune indfries.

- Vi er blevet enige om at lægge os op af de klimaudmeldinger, der er kommet fra andre kommuner på landsplan, siger Gert Fischer (V), formand for teknik- og miljøudvalget, som behandlede de to aftaler på det seneste møde. Sidste sommer vedtog et enigt byråd, at Rebild skal tiltræde som klimakommune og tilmelde sig Kurveknækkeraftalen. Siden har forvaltningen arbejdet på realistiske målsætninger for klimaindsatsen i Rebild. Teknik- og miljøudvalget indstiller til byrådet, at ambitionen som klimakommune sættes ved en reduktion af CO2-udslippet for kommunen som virksomhed på to procent om året. Ambitionen i Kurveknækkeraftalen bliver på en årlig reduktion i elforbruget på to procent om året frem til 2013.