Kutter sunket i Skagen Havn

SKAGEN:Strandby-kutteren FN 152 "Anna Clausen" sank i aftes ved 19.30-tiden i Skagen Havn. Kutteren sprang læk, da den kort før klokken 19 sejlede mod kajen for enden af pier tre. Skipperen, Svend Ole Clausen, Strandby, ville lægge til ved pieren efter, at man havde losset dagens fangst. Ved et uheld ramte han med stævnen ind i kajen, og selv om der stort set ingen fart var på kutteren, var mødet med kajen alligevel så hårdt, at der blev ét - eller flere huller i stævnen. Umiddelbart mente de tre mand ombord ikke, at mødet med kajen ville få andre end kosmetiske følger, men da man for en sikkerheds skyld undersøgte kutteren i stævnen, så man, at der kom vand ind, og der gik kun cirka 10 minutter, inden hele stævnen var under vand. En halv snes minutter senere var der trængt så meget vand ind i kutteren, at den krængede til bagbord og også agterenden kom derefter under vand. Kutteren lagde sig derefter på bunden på bagbord side. Straks man opdagede, at kutteren tog vand ind, alarmerede Svend Ole Clausen Skagen Havn, som hurtigt kom med en pumpe, men det var ikke tilstrækkeligt til at holde kutteren flydende. Da kutteren var sunket, sørgede redningsstationen i Skagen for, at der blev lagt en flydespærring omkring den så olie, som måtte strømme ud af kutterens tank, ikke kunne brede sig. Det var ved redaktionens slutning ikke afgjort, om der skulle gøres forsøg på at hæve kutteren i løbet af natten, eller om det venter til i dag. FN 152 er bygget i Strandby i 1957 og skibet er på godt 36 bruttoton.