Retspleje

Kvæg og grise vadede rundt i gylle

52-årig gårdejer mener, at der var rent nok ved hans grise

AALBORG:Det handlede i høj grad om møg og gylle fra køer og grise - og ikke mindst hvordan man skaffer sig af med det - da retssagen mod en 52-årig gårdejer fra Aalborgområdet i går blev indledt i byretten. Den 52-årige er efter dyreværnsloven tiltalt for at have behandlet sine grise og kreaturer groft uforsvarligt. Af anklageskriftet fremgik det blandt andet, at tiltalte har vanrøgtet sine dyr ved ikke at muge ordentligt ud og strø nok halm, hvilket har betydet, at først og fremmest grisene har gået rundt i et tykt lag ælte af møg og urin uden mulighed for at ligge tørt. Adskillige selvdøde grise - og i to tilfælde: kreaturer - er blevet fundet på gården. Flere af de selvdøde dyr blev fundet liggende blandt de levende dyr i stierne og båsene. Endvidere er den 52-årige anklaget for at have undladt at tilkalde dyrlæge, når hans dyr var syge, ligesom der skulle være eksempler på, at flere af hans kreaturer ikke altid har haft tilgang til vand. Fra 28. december 2000 til 1. maj 2001 har Aalborg Politi og Fødevareregion Nordjylland besøgt landbruget syv gange. På trods af at politiet på foranledning af kredsdyrelægen 20. februar 2001 pålagde den tiltalte at få orden i tingene, blev det ifølge anklagen ikke mærkbart bedre. Anklager Maria Ohrt-Nissen forklarede ved retsmødet i går, at man ønsker tiltalte idømt frihedsstraf, fordi der er tale om et langt forløb, hvor tiltalte, på trods af påbudet fra politiet, ikke har vist vilje til at få ændret på forholdene. Udover frihedsstraffen ønsker man tiltalte frakendt retten til at eje eller passe dyr i produktionsmæssig øjemed. Tiltalte kunne kun delvist erkende at have overtrådt dyreværnsloven, idet han medgav, at forholdene for dyrene ikke var i orden ved det første besøg af myndighederne 28. december 2000, hvilket skyldtes at han havde haft for travlt. Men ved de efterfølgende besøg fra myndighederne mente den 52-årige derimod, at han havde forbedret forholdene. Af vidneforklaringerne fra to politiassistenter og kredsdyrelægen fremgik, at da politiet og Fødevareregion Nordjylland første gang kom ud til det pågældende landbrug 28. december 2000 fandt de blandt andet grisene gå i et fem-ti centimeter tykt ælte af grisemøg og urin uden tør halm at ligge på. - Der var slet ingen halm, sagde kredsdyrlæge Mogens Jørgensen i sin vidneforklaring. Under samme besøg fandt man fire selvdøde grise, hvoraf to stadig lå i stien. Og man fandt en selvdød ko med sin kalv gående ved siden af i stien. Den tiltalte erkendte i sin vidneforklaring, at han nok nogle gange havde været for langsom til til at få de selvdøde dyr slæbt væk. Den 52-årige, der driver sit landbrug uden medhjælp, forklarede at han ikke kunne slæbe koen ud til vejen alene, som krævet af DAKA, der står for afhentning af selvdøde dyr. Endvidere bedyrede han, at koen kun havde været død et par dage, og han ikke havde kunnet få DAKA til at afhente dyret i juledagene. Forklaringen i går harmonerede dog ikke med den forklaring, som den 52-årige gav til kredsdyrlægen for to år siden. Her oplyste gårdejeren nemlig, at koen havde været død i cirka 14 dage. Syge grise Ved de senere besøg på gården oplevede myndighederne blandt andet eksempler på kronisk syge grise. Under et enkelt besøg udpegede kredsdylægen otte grise, som skulle aflives på stedet. Tiltalte havde ikke af sig selv tilkaldt dyrlæge til disse grise. I sin forklaring mente tiltalte dog ikke, at der havde været tale om mere end tre grise. - Hygiejnen var absolut utilfredsstillende, fastslog kredsdyrelægen i retten i går. Ved et besøg 7. marts 2001 var politiet for første gang ude for at se, om den 52-årige gårdejer var begyndt at leve op til påbudet fra 20 februar. Men situationen var den samme. De to politibetjente var blandt andet vidne til tre ungkreaturer, der gik rundt i et lag gylle på seks til syv centimeter uden mulighed for et tørt leje. - Vi spurgte ham, hvorfor de gjorde dét og han svarede, at det var fordi gyllebeholderen var fyldt, fortalte den ene politiassistent i sin forklaring. Princippet i den pågældende stald er, at dyrene besørger gennem et spaltegulv, hvorefter afføringen glider under gulvet ud i gylletanken. Muger dagligt Den 52-årige var ikke enig i den generelle anklage om, at hans svin og kreaturer ikke havde mulighed for et rent og tørt leje. Han forklarede, at han muger ud manuelt i staldene dagligt. Ikke over det hele på én gang, men nok til at dyrene altid har mulighed for at undgå at ligge i deres eget møg. - Der var beskidt nogle steder, men rigeligt rent til de grise, der var der, forklarede den 52-årige gårdejer i går. Han forklarede endvidere, at når han ikke brugte så meget halm i stierne var det fordi, at grisene ikke ville kunne stampe møget gennem spaltegulvet. Han mente også, at når møget nogle gange hobede sig op, var det faktisk fordi, at der ikke var nok dyr til at stampe møget igennem. Til det spurgte anklageren, om den tiltalte så ikke burde tage konsekvensen og fjerne skidtet selv? Under retsmødet i går blev der fremlagt fotografier af forholdene på gården, som politiet havde taget. Der bliver afsagt dom i sagen i dag.