Kvægavlere parat til miljøindsats

EU-politikeren Niels Busks holdning falder kødkvægsproducenter for brystet

NORDJYLLAND:Blandt kødkvægsproducenter har det vakt opsigt, at den nordjyske EU-parlamentariker Niels Busk (V), der også er landmand, har opsagt sine aftaler med Nordjyllands Amt om miljøvenligt jordbrug. Det er sket med den begrundelse, at det ikke er muligt at skaffe kvæg til afgræsning af arealerne. Den forklaring bliver nu afvist af landmænd, der producerer kødkvæg. - Det kan sagtens lade sig gøre at skaffe kvæg til afgræsning af områder, der drives som miljøvenligt jordbrug.Tilmed er der i år opstået mulighed for EU-støtte til vedvarende græsarealer, siger Preben Schmidt, Vojens, der er formand for Dansk Kødkvæg. Foreningen har ca. 9000 medlemmer, som i alt har omkring 100.000 stk. kødkvæg. EU-støtten til vedvarende græsarealer er indført i år i forbindelse med EU's landbrugsreform. Støtten er nu på 500 kroner pr. hektar, og den vil i de kommende år stige til i 2012 at være 2300 kroner pr. hektar. Oven i det er der støtten for miljøvenligt jordbrug på 1600-1800 kroner. Hvis der er tale om en omlægning af landbrugsdrift over nogle år, er der mulighed for endnu højere støtte. - Tidligere betalte landmænd for at få deres kvæg på græs. Nu er det sådan, at de skal have penge for at sende der køer på græs, men for ejeren af græsningsarealet vil det kunne betale sig. Jeg er sikker på, at vi også for Niels Busks jord kunne finde en løsning, siger Preben Schmidt. Afviser problem Han understreger, at hans forslag ikke er at sende kvæg fra Sønderjylland til Nordjylland. Preben Schmidt mener, at det kan lade sig gøre inden for en overskuelig afstand af Niels Busks ejendom at finde kødkvæg til arealerne, der ligger ved Limfjorden. - Det vil ikke være noget problem at skaffe kødkvæget. Men sagen er, at hvor landmænd tidligere skulle betale for at få deres kvæg på græs, så skal der i dag gå penge den anden vej, siger Preben Schmidt. - Jeg er glad for, at Dansk Kødkvæg vil hjælpe med en løsning. Men jeg havde undersøgt alle muligheder for at skaffe kvæg til afgræsningen, inden jeg måtte konstatere, at jeg ikke kunne opfylde betingelserne for at modtage støtte til miljøvenligt jordbrug. Nord for Limfjorden er der ikke meget græsningskvæg til rådighed. Derfor har jeg opsagt aftalerne. Det er ikke sådan, at jeg vil tjene penge på det. Faktisk så mener jeg, at det miljøvenlige jordbrug er en god mulighed, som jeg gerne vil være med til. Men det skal heller ikke være sådan, at det koster mig penge at være med, siger Niels Busk. Kritik af regler Han mener, at betingelserne for at være med i miljøvenligt jordbrug kunne gøres mere fleksible: - Uden kvæg til afgræsning, ville der på nogle af mine arealer komme siv. For mig at se vil det også gavne miljøet, idet siv også vil bidrage til mindre nitratudledning i Limfjorden, siger Niels Busk. I Nordjylland et der omkring 1000 besætninger med malkekvæg, mens der er omkring dobbelt så mange med kødkvæg. Ofte er det kun kødkvæget, der kommer på græs. - Nogle har vurderet, at antallet af besætninger med kødkvæg vil falde som følge af EU's landbrugsreform. Endnu er det ikke rigtig slået igennem, siger konsulent Jens Holm Danielsen, Aalborg Amts Landboforening. Normalt skal der til afgræsning bruges et-to stk. kvæg pr. hektar, og Jens Holm Danielsen vurderer, at prisen, som ejeren af jorden skal betale, vil være 800-1000 kr. pr. stk. kvæg. Det er en halv snes år siden, Niels Busk indgik aftaler med Nordjyllands Amt om miljøvenligt jordbrug. For det seneste par år skal Niels Busk betale omkring 36.000 kroner tilbage, fordi han ikke har kunnet overholde reglerne for det særlige tilskud. Støtten vedrører omkring 30 hektar jord.