Lokalpolitik

Kvægbrug får egen regionplan

Hingelbjerg Nørregard nord for Kollerup er på vej til at få sit eget regionplantillæg, fordi gården skal udvides fra 297 til 469 dyreenheder kvæg. Amtets teknik- og miljøudvalg har set på et udkast til en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkningen på Miljøet), miljøgodkendelse og regionplantillæg. Et medlem af udvalget, Thomas Krogh (SF), mener at en stigende ammoniakfordamning ved udvidelsen er uacceptabel og henviser til en principiel afgørelse fra Naturklagenævnet. Den betyder, at forslaget bliver rettet til, inden det går videre til amtsrådet og ud i offentlig høring.