Kvægbrugerne advarer mod ny EU-støttepolitik

BRØNDERSLEV:EU-Kommissionen vil låse landbrugsstøtten i form af dyrepræmier og hektarpræmier fast til jorden på den enkelte bedrift. Men organisationen Dansk Kvæg finder dette princip i oplægget til ny fælles landbrugspolitik for urimeligt. Det vil betyde, at bedrifter, der hidtil har fået meget støtte også får det i al fremtid, mens de, der ikke har fået støtte, aldrig vil få det, uanset hvad de dyrker og producerer fremover, og det vil give en stor forskel på, hvor meget støtte pr. hektar de enkelte bedrifter vil få, vurderes det hos Dansk Kvæg. I kommende uger får får landmænd i Nordjylland mulighed for at give deres holdning til kende. På regionsmøder i samarbejde med LandboNords kvægrådgivning i Vendsyssel og regionsudvalget for Kvæg i Himmerland er overskriften "Kvægbrugets muligheder i fremtiden." Her vil Dansk Kvægs formand, gdr. Peder Philipp og direktør Preben Mikkelsen lægge op til en debat om EU-politik, finansloven, udvikling af kvægrådgivningen, forskning, sundhedsrådgivning, bekæmpelse af bl.a. kogalskab og salmonella samt ikke mindst kvægbrugets økonomiske situation og fremtidsudsigter. Mødet i Vendsyssel foregår på Landboskolen i Brønderslev tirsdag aften, og i Himmerland på Shell Motel i Støvring torsdag den 10. oktober.