Kvægfolk når to milepæle

Kvægbesætninger bliver større, men på et år er der blevet 9 pct. færre besætninger THY-HANNÆS: På årsmødet i RYK Midt/Vest (registrerings- og ydelseskontrol) på Hotel Vildsund Strand fremgik det, at der på landsplan 2005/06 er nået to milepæle: Besætningsstørrelsen er kommet over 100 køer, helt præcis 107 mod 98 året før. Den stiger næsten med én ko pr. måned. Den anden milepæl er proteinydelsen, som er kommet over 300 kg, nemlig på 301 kg. Færre besætninger Antallet af besætninger viser fortsat nedgang på 9,3 pct. Antallet af køer er også faldet, men dog kun med 0,4 pct. Hvis den store nedgang i besætningerne fortsætter uændret i de kommende år, vil alle malkekøer i Danmark om 10 år være samlet i én besætning! Ydelsesfremgangen på syv kg fedt plus protein er mindre end de sædvanlige 10-15 kg de seneste 10 år. Afdelingsleder Ole Kjærsgaard, Holstebro, gennemgik og kommenterede ydelsesresultaterne i regionen. Her står de bedste SDM/DANSK HOLSTEIN besætninger i Thy/Mors: Ulrik Langballe, Beerstedgård, 826 kg fedt + protein (Landsgennemsnittet er 689), Jørgen Bertelsen, Østerild, 826 kg, Poul Jacobsen, Thorsted, 820 kg. JERSEY: Bjarne Gravesen, Kjelstrup, 730 kg (landsgs. 642), Søren Velling, Erslev, 720 kg, Henrik Kristiansen, Erslev, 673 kg. DRH (Dansk Rødbroget Holstein):I/S Engholm, Nørhå, 741 kg (landsgs. 648). Det er både racens største (190,5 årskøer) og højstydende besætning i hele landet. BLANDEDE BESÆTNINGER: Knud Boesen, Lønnerup, 795 kg (landsgs. 656), Henning Toft Villadsen, Thyholm, 776 kg. De bedste køer Og her står de bedste enkelte køer: RDM (Rød Dansk Malkerace) I/S Kappel, Ettrup, 1.112 kg, 1.082 kg og 1.051 kg. Alle tre bedste placeringer i regionen. SDM/DANSK HOLSTEIN Samme, 1.209 kg. Eneste på regionens top-45 liste. JERSEY Henrik Kristiansen, Erslev, 1.045 kg, Søren Velling, Erslev, 1.017 kg, Bjarne Gravesen, Kjelstrup, 994 kg. DRH I/S Engholm, Nørhå, 1.129, 1.084 og 1.009 kg, Sejersbøl I/S, Tilsted, 980 kg KRYDSNINGER: Peder og Peder Kappelgaard, Hillerslev, 1.076 kg, Henning Toft Villadsen, Thyholm, 1.043 kg, I/S Kappel, Ettrup, 1.035 kg. De sejeste køer Og her de sejeste med højeste livsydelse: RDM I/S Højgaard, Bedsted, 9,0 malkeår, 6.775 kg, I/S Petersen, Hillerslev, 8,7 år, 6.378 kg, og 8,3 år, 5.772 kg. SDM/DANSK HOLSTEIN Ulrik Langballe, Beerstedgård, 12,3 år, 10.860 kg, Peter Kirk, Østerild, 13,2 år, 8.409 kg, I/S Henning og Jan Jensen, Østerild, 10,2 år, 8.156 kg. JERSEY Søren Nielsen, Erslev, 12,6 år, 8.597 kg, Henrik Kristiansen, Erslev, 14,7 år, 8.304 kg, Bjarne Gravesen, Kjelstrup, 12,0 år, 7.893 kg. DRH I/S Engholm, Nørhå, 9,1 år, 6.148 kg, og 7,8 år, 5.849 kg. KRYDSNINGER: Martin Bojesen, Sårup, 11,5 år, 6.934 kg, Egon Pedersen, Hørdum, 9,8 år, 6.186 kg, Jens Asger Knudsen, Ø. Vandet, 10,2 år, 5.807 kg.