Lokalpolitik

Kvægtorv med i musikhus-forslag

Kulturrådmand havde vinderprojekt som favorit fra starten

AALBORG:Et af de 11 oprindelige forslag til Musikkens Hus i Aalborg havde kvægtorvet som en integreret del af projektet. Det oplyser skole- og kulturrådmand Nils Bell (V), der var medlem af dommerkomiteen, som forleden præsenterede vinderprojektet fra den østrigske tegnestue Coop Himmelb(l)au. - I ét tilfælde var kvægtorvet inkorporeret i Musikkens Hus, mens det i andre forslag optrådte som anneksbygning, forklarer Nils Bell. I andre forslag var kvægtorvet helt fjernet, mens eksempelvis vinderforslaget lod det stå helt åbent, om kvægtorvet skulle blive liggende eller ej. Nils Bell afviser, at det har haft nogen som helst indflydelse på dommerkomiteens afgørelse. - Vi har alene forholdt os til forslagenes funktionalitet og artitektur og overhovedet ikke skelet til, om kvægtorvet var med i projekterne eller ej. I dommerkomiteen er der enighed om, at kvægtorvet slet ikke harmonerer med vinderprojektet. Derfor er der stemning for, at kvægtorvet skal fjernes, og det er der såmænd også bred politisk enighed om i Aalborg Byråd efter at konkurrencen er afgjort. Den konservative rådmand Anni Kjeldgaard har dog sagt, at hun tager det for givet, at der vil blive anvendt elementer af kvægtorvet i den indvendige del af Musikkens Hus til inde om den kulturhistorie, som de gamle auktionsbygninger repræsenterer. Men Nils Bell mener ikke, at byrådsmedlemmerne eller byens borgere kan stille den slags betingelser til dem, der skal detailprojektere Musikkens Hus. - Byens kan da ikke begynde at stille krav til arkitekterne om, at der skal være så og så mange mursten, vinduer eller bjælker fra kvægtorvet i Musikkens Hus. Vi kan jo heller ikke forlange, at der skal anvendes bestemte farver i et kunstværk, siger han. Kulturrådmanden røber, at vinderprojektet var hans personlige favorit lige fra starten. - Der er noget vildskab i projektet og noget, som folk kan forholde sig til. Det kan jeg godt lide. Nogle må også gerne blive sure. Det er langt værre, hvis et projekt bare afføder ligegyldighed.