Lokalpolitik

Kvægtorvet bliver væltet

Venstre-fraktion forsøgte forgæves at udskyde dommen over de gamle bygninger

AALBORG:Så er det definitivt afgjort. Helt og aldeles. Det gamle kvægtorv i Aalborg bliver jævnet med jorden, og muligvis starter nedrivningen allerede inden sommerferien. En fraktion i Venstres byrådsgruppe forsøgte ellers i går at udskyde den endelige dom med et par år. Men gruppen, som faktisk udgør et flertal af Venstres flok i byrådet, argumenterede forgæves. Med stemmerne 17 mod seks vedtog byrådet, at kvægtorvet skal rives ned, og der er ingen appelmuligheder. Udover Venstre-folkene Signe Friis, Anette Valentin Pedersen, Lars Lykke Larsen, Mads Thomsen og Niels Tvilling Larsen stemte Inge Ibsen Fomcenco (KrF) for at lade kvægtorvet blive stående indtil videre. På byrådsmødet var otte medlemmer fraværende. De fleste på grund af forsyningsudvalgets studietur til Italien. Men det havde ikke ændret ved resultatet, hvis de havde været til stede. Dels var det af de fraværende kun Preben Pedersen (R), som på forhånd havde tilkendegivet, at han ville kæmpe for at bevare kvægtorvet. Dels udgør de 17, som stemte for nedrivning her og nu, det absolutte flertal i byrådet. Kvægtorvets skæbne har været et af de varmeste debatemner i Aalborg de seneste par år. Diskussionen er bølget frem og tilbage både politisk og gennem læserbreve i avisen. Byrådets endelige beslutning hører nøje sammen med udfaldet af arkitektkonkurrencen om opførelsen af Musikkens Hus, der skal ligge i det samme havneområde som kvægtorvet. Det vindende arkitektfirma, Coop Himmelb(l)au, lod det være op til bygherren, fondsbestyrelsen for Musikkens Hus, om kvægtorvet skulle blive stående eller ej. Men en enig fondsbestyrelse og altså også et stort flertal i byrådet mener, at kvægtorvet vil være svært at få til at passe sammen med vinderprojektet. For godt et år siden vedtog byrådet, at elementer af kvægtorvet bør indgå i Musikkens Hus. Det ligger sådan set også i den beslutning, som byrådet netop af truffet. Problemet er blot, at det ikke fremgår, hvor meget af kvægtorvet, der skal indgå i Musikkens Hus, og ansvaret for at det sker er lagt i hænderne på fondsbestyrelsen. Det er fonden, der sammen med arkitekterne træffer endelig beslutning om hvad og hvor meget af kvægtorvet, der skal bevares for eftertiden. - Jeg føler mig ærlig talt lidt snydt ved at kvægtorvet ikke er med i vinderprojektet for Musikkens Hus, for det mener jeg at vi lagde op til med byrådets beslutning sidste år. Det må kunne lade sig gøre tage området, hvor kvægtorvet ligger, ud af den lokalplan, der skal laves for Musikkens Hus og så vente med afgørelsen om, hvad der skal ske med bygningerne, mente Mads Thomsen (V). Men borgmester Henning G. Jensen (S) forklarede, at det hverken i praksis eller rent juridisk ikke er muligt at pille kvægtorvet ud af det kommende lokalplanforslag. Det vil kræve en helt ny høringsrunde. Inge Ibsen Fomcenco (KrF) fandt, at kvægtorvet både er et lokalt og nationalt klenodie, og hun mente, at det vil være en stor synd at nedrive det. Signe Friis (V) snakkede også varmt for at bevare de kulturværdier, som kvægtorvet er udtryk for. Ligeosm hun gerne vil bevare dele af Nordkraft og den såkaldte katedral på DAC-grunden i Lindholm til minde om arbejderkulturen i Aalborg. Men flere andre mente bestemt ikke, at der er noget unikt ved kvægtorvet i Aalborg. - Enhver større by i Danmark har et kvægtorv, så det er altså ikke noget enestående. Når jeg ser operahuset i Sidney, har jeg svært ved at forestille mig et kvægtorv være med til at markere dette arkitektoniske mesterværk. På samme måde har jeg svært ved at forestille mig kvægtorvet i Aalborg som en del af panoramaet for det kommende Musikkens Hus, sagde Sigvart Sigvartsen (S). Teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) mener, at løbet var kørt allerede sidste år, da byrådet lod det være op til deltagerne i arkitektkonkurrencen, hvor meget af kvægtorvet der skal indgå i Musikkens Hus. Og sådan bliver det. Tilladelsen til nedrivning ligger allerede klar, og i praksis kan nedbrydningsfirmaet starte inden sommerferien.