Lokalpolitik

Kvægtorvet dømt til nedrivning

Resultatet af arkitektkonkurrence blev dødsstødet for omdiskuterede bygninger på havnen

MIDTBYEN:Inden året er omme, vil kvægtorvet på havnen i Aalborg med 99,9 procents sikkerhed været revet ned og murbrokkerne kørt væk. Selv en af de hidtil varmeste fortalere for at bevare kvægtorvet, teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF), mener nu at bygningerne bør rives ned. - Løbet er kørt. Når man ser hele projektet for Musikkens Hus falder kvægtorvet helt ved siden af. Det passer ganske enkelt ikke ind i det samlede projekt, og da Musikkens Hus naturligt nok må være udgangspunktet, er kvægtorvet nødt til at vige, siger han. Kvægtorvets forkæmpere har stadig et meget tyndt lille halmstrå at klamre sig til. Formelt skal der foretages en offentlig høring af fire ugers varighed, inden bygningerne kan rives ned. Det er et krav fra Kulturarvsstyrelsen, idet kvægtorvet er erklæret bevaringsværdigt. Men med den politiske holdning, der er til hele projektet, er det meget usandsynligt, at eventuelle protester nytter noget. Det vindende arkitektfirma, østrigske Coop Himmelb(l)au, har ellers ladet det stå åbent, om kvægtorvet skal bevares. Musikkens Hus skal opføres bag de gamle auktionsbygninger. Men i dommerkomiteen har der ikke været tvivl om, at kvægtorvet skal væk. Og Henrik Thomsen er altså heller ikke i tvivl efter at have set det samlede projekt. - For mig har det vigtigste været, at Musikkens Hus levede op til nogle arkitektoniske kvalitetskrav. Det mener jeg absolut, at vinderprojektet med sin sprudlende arkitektur gør. Men der skal nok blive stor diskussion om projektet, og der skal nok også være nogle, som argumenterer for at det sagtens kan passes sammen med kvægtorvet. Henrik Thomsen regner med, at den offentlige høring om kvægtorvet og lokalplanen for Musikkens Hus vil komme til at foregå hver for sig. - Udgangspunktet for lokalplanen må nødvendigvis være vinderprojektet. Men selv om selve bygningsværket i store træk dermed er fastlagt, er der stadigvæk en hel masse udenomsarealer at forholde sig til. Der vil sandsynligvis gå et års tid, inden lokalplanen er endeligt vedtaget. Men kvægtorvet vil formentlig blive nedrevet allerede i år efter at have været ude i offentlig høring. - Jo hurtigere, vi kan komme i gang med nedrivningen, jo hurtigere kan der gennemføres de jordbundsundersøger, der er nødvendige forud for opførelsen af Musikkens Hus, konstaterer rådmanden. Undersøgelserne skal blandt andet afsløre, hvor fast - eller blød - undergrunden er. Også den radikale Preben Pedersen, der ligeledes har været en varm fortaler for bevarelse af kvægtorvet, har indstillet sig på nedrivning. - Det vil være en kamp mod vejrmøller at kæmpe videre, og det ser jeg ikke nogen grund til. Alle har åbenbart strak gevær, og det gør jeg også. Nu må vi videre med Musikkens Hus, siger han.