Lokalpolitik

Kvægtorvet vil pynte på Musikkens Hus

Preben Pedersen tror på byrådets forståelse

MIDTBYEN: - En fantastisk sammenhængende og harmonisk byudvikling mellem gammelt og nyt. Preben Pedersen, radikalt medlem af Aalborg Byråd, har store visioner omkring Kvægtorvet og dets placering nær det kommende Musikkens Hus. Forleden afgjorde Naturklagenævnet enstemmigt, at den gamle del af bygningskomplekset ikke må rives ned, før det eventuelt er besluttet gennem en ny lokalplan for området. Den nyeste, nordligste og kedeligste del af Kvægtorvet - bygget af beton i 1950'erne - må gerne rives ned uden videre. Men den gamle del, der ligger langs Nyhavnsgade, skal slet ikke rives ned, ny lokalplan eller ej, hvis det står til Preben Pedersen. Han sætter sin lid til sine kolleger i byrådet: - Det er så let at føre skånselsløs nedrivningspolitik, uden blik for by-og bygningskulturværdier. På det felt var flertallet af Aalborgs byrådspolitikere store syndere i 50'erne og 60'erne. I dag er der i Aalborg Byråd heldigvis større forståelse for bygningsbevaring. Jeg håber, at det også vil komme til udtryk hos et flertal i byrådet, når vi skal lave lokalplan for Kvægtorvet. Den kommunale økonomi levner ikke plads til megen spræl, men pengene kan gerne komme andre steder fra, mener Preben Pedersen: - Vi bør satse på private investorer, ligesom der også bør være åbenhed og fleksibillitet i spørgsmålet om, hvad bygningerne kan anvendes til. Han giver ikke mange fem-ører for det argument, at en gamle del af kvægtorvsbygningerne ligger i vejen for Musikkens Hus: - Efter min opfattelse er der mulighed for at skabe et flot område, hvor den gamle del af kvægtorvsbygningerne kan falde i smuk harmoni med det flotte og spændende musikhus-projekt, understreger det radikale byrådsmedlem. beukel