Kvægtorvets sidste rester er solgt

Intet tilbage af den historiske bygning - tømmer og tegl genbruges til restaurering af andre bygninger.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Området vest for Musikkens Hus bliver domineret af de 231 ungdomsboliger, der er i flere etager. Illustration: Henning Larsen Arkitekter

Når resterne af Kvægtorvet bliver brudt ned og kørt væk, er der intet tilbage af den historiske bygning, som ellers var erklæret bevaringsværdig. Lidt er der dog tilbage. Den ene tidligere medejer af Kvægtorvet, tømrermester Mogens Jørgensen, opbevarede i flere år spærkonstruktionen samt en hel del mursten, der skulle genbruges til istandsættelsen. Men både tømmer og tegl har han afhændet til en køber i Aarhus, som vil bruge materialerne til istandsættelse af ældre bygninger. Gider ikke græde mere - Vi havde håbet, at Kvægtorvet kunne genopføres, men sådan skulle det ikke være. Nu kommer der et andet projekt, der ser godt ud og bliver til gavn for byen. Så gider jeg ikke græde mere over det, siger Mogens Jørgensen. Kvægtorvshallen er opført mellem 1912 og 1915 efter tegning af arkitekt V. Hastrup. Bygningens ældste del er fremhævet som et gedigent stykke brugsarkitektur. Tagkonstruktionen var i bindingsværk af træ, båret af et stort antal søjler, og den 140 meter lange hal var i sine velmagtsdage præget af mange karakteristiske spidsgavle og rundbuede vinduer. Må vige til fordel for anlæg Men Kvægtorvet må vige til fordel for et nyt underjordisk parkeringsanlæg vest for Musikkens Hus, der tilsluttes Nyhavnsgade med et rampeanlæg. Aalborg Kommune har byttet over med ejerne af Kvægtorvet, som afstod grunden med Kvægtorvet. I stedet har de fået en tilsvarende matrikel i området. Den ny grund skal efter planen sælges videre til Himmerland Boligforening, der opfører et byggeri med 231 almene ungdomsboliger samt en lejlighed på 1100 kvadratmeter, der skal anvendes til ny administration for boligforeningen.