Lokalpolitik

Kvægtorvs-modstander må sluge musikhusplan

Fjernelse af Kvægtorv og opførelse af musikhus bringer flere byrådsmedlemmer i en klemme

AALBORG:Planlægningen for området, hvor Musikkens Hus skal opføres, giver flere byrådsmedlemmer alvorlige kvaler. Tilhængere af musikhuset frygter, at de ved at stemme imod en nedrivning af Kvægtorvet kommer til også at stemme imod opførelsen af musikhuset. Omvendt er en modstander af musikhuset bange for, at han kan komme til at støtte en bevarelse af Kvægtorvet, som han gerne ser jævnet med jorden. Problemstillingen blev grundigt vendt i byrådets tekniske udvalg. Resultatet bliver, at der ikke sker en adskillelse af planlægningen for musikhuset og for nedrivningen af Kvægtorvet. I referatet fra udvalgsmødet har Signe Friis (V) og Preben Pedersen (R) dog fået indføjet, at de mener, at der burde laves to forskellige lokalplaner for de to områder. Men en sådan adskillelse vil de kunne stemme imod nedrivningen af Kvægtorvet og derefter gå ind for musikhuset. For Tommy Eggers Hansen fra Dansk Folkeparti har problemstillingen været den modsatte. Han er helt med på, at Kvægtorvet skal væk, og han ønsker forslaget om musikhuset samme vej. Alligevel er han parat til at sluge en fælles lokalplan, der både omfatter et musikhus og en nedrivning af Kvægtorvet. Tommy Eggers Hansens kan dog godt følge teknisk rådmand Henrik Thomsens argument om, at man ikke kun kan planlægge for at rive ned. Efter rådmandens opfattelse må man sætte noget andet i stedet for det, der skal rives ned. Derfor hænger planen for fjernelse af Kvægtorvet og for opførelsen af musikhuset sammen. - Jeg mener godt, at man kan lave en afstemningsprocedure, så tilhængerne af en bevarelse af Kvægtorvet kan markere deres synspunkt, samtidig med, at de kan vise, at de går ind for musikhuset. Det må kunne lade sig gøre, når vi har kunnet finde ud af at lave en afstemningsform for en tredje Limfjordsforbindelse, der tilgodeser alle, siger Henrik Thomsen. Intet drilleri Tommy Eggers Hansen siger, at hvis han var ude på at chikanere opførelsen af musikhuset, så kunne han støtte ønsket om at adskille de to former for planlægning og håbe på, at det kunne opnå flertal. - En adskillelse ville betyde, at planen for nedrivning af Kvægtorvet skulle være plads, inden man kunne gå i gang med Musikkens Hus. Der ville ikke være mulighed for at lade de to planer køre parallelt. Det ville give en forsinkelse af musikhusplanen. Men efter min mening vil et sådant resultat blot være drilleri. Der er jo et flertal for musikhuset, siger Tommy Eggers Hansen. Henrik Thomsen peger på, at Naturklagenævnet - der har sat en midlertidig stopper for nedrivning af Kvægtorvet - netop nævner, at spørgsmålet om Kævgtorvet skal ses i sammenhæng med udnyttelsen af området i sin helhed. - Det er ikke den politiske beslutning om at rive Kvægtorvet ned, som Naturklagenævnet anfægter. Det spørgsmål har været behandlet tre gange. Indvendingen går på kommunens procedure for nedrivningen, og den må vi nu ændre, så der bliver lavet en lokalplan, siger den tekniske rådmand.