Lokalpolitik

- Kvalifikationer er vigtigere end politik

Der er stor risiko for at byrådet vælger ukvalificerede politikere til private selskabers bestyrelser, siger ekspert.

Ude af trit med udviklingen i resten af samfundet. Sådan karakteriserer Paul Krüger Andersen, professor i selskabsret fra Handelshøjskolen, Århus Universitet, den måde, som Aalborg og andre byråd udpeger bestyrelsesmedlemmer til private selskaber på. Han slår fast, at der bør stilles de samme krav til bestyrelsesmedlemmer i offentligt kontrollerede selskaber som i alle andre selskaber. Alligevel ser man ikke sjældent, at byråd udpeger bestyrelsesmedlemmer, der ikke har specielle forudsætninger for at sidde i eksempelvis bestyrelser i sådanne selskaber. - Den måde at udpege bestyrelsesmedlemmer på er ude af trit med udviklingen. Det er vigtigt at adskille det forretningsmæssige fra det politiske, siger Paul Krüger Andersen. Han slår fast, at advarselslamperne bør blinke, hvis bestyrelsesmedlemmer er valgt ud fra andre hensyn end de rent forretningsmæssige. Fordi man er en god politiker, er man ikke nødvendigvis en god forretningsmand. - Det er klart, at en sammenblanding af det forretningsmæssige og det politiske kan medføre, at der tages beslutningen, som hverken borgerne eller samfundet har interesse i, forklarer Paul Krüger Andersen. Ifølge professoren er det uheldigt, hvis hensyn til at bevare magt og bestyrelseshonorarer er afgørende for fordelingen af bestyrelsesposterne. - Trenden over de seneste 10-20 år har været, at man har privatiseret mange offentlige virksomheder. Men man har ikke taget skridtet fuldt ud. Man vil gerne have effektivitet, men politikerne vil ikke slippe grebet om selskaberne. Udover manglende kvalifikationer kan politikerne komme til at slås med habilitetsproblemer, for eksempel i forbindelse med valget af samarbejdspartnere, når de sidder i et privat selskabs bestyrelse, mener Paul Krüger Andersen. Et andet problem rejser sig, hvis politikerne blander sig for meget i den konkrete drift, pointerer han. Paul Krüger Andersen mener, man kan løse problemet ved at danne holdingselskaber, hvor politikerne kan udstikke retningslinier og overlade driften af selskaberne til erhvervsfolk, der har erfaring og er professionelle.