Hospitaler

Kvalitet er nøgleordet

Indsigt og udsyn er nøgleord for regionsrådet. Indsigt i borgernes behov og ønsker,

kombineret med udsyn på samarbejdsparterne i og udenfor regionen. Og så kan vi vel ikke afvise, at det fokuserede udsyn kan bringe ny inspiration til og gøre tingene bedre i morgen end i dag. På sundhedsområdet skal vi have mest effektivitet og kvalitet for pengene. Kvalitet bliver nøgleord for den nye region. At sætte mennesket først - og dermed have den enkelte borger i centrum for alt hvad der sker - er vigtigt. De nye indsatsområder i budgettet for 2007 er: * Markant indsats på kræftområdet * Sikre den forberedende patientbehandling, som følge af nye medicinske præparater * At der ibrugtages ny medicins sengebygning i Hjørring i løbet af 2007. * At regionen fuldt ud indfører mammamografiscreening * At hjerteafdelingen fortsat udbygges * At regionen positivt går ind i samarbejdet med kommunerne om sundhedsaftaler. * Øget fokus på forskning. På uddannelsessiden forventes følgende tiltag: * Genopstart af specialsygeplejeuddannelsen i anæstesi * Udvidelse af intensiv- sygeplejeuddannelsen * Fuld implementering af aftalen om lægestudiet - i samarbejde med Århus Universitet * Opstart af praktik på Sygehus Vendsyssel (og senere Sygehus Thy- Mors for Scient. med. uddannelsen på Aalborg Universitet. * Genopstart af køkkenassistentuddannelsen. Ændringsforslag om, at renovering af Aalborg Sygehus Nord til 100 mio. blev udsat, var der ikke tilslutning for i forligskredsen, og det må jeg respektere, men renovering af afsnit til tidlig førte børn, er det første der bliver lavet og det sker inden for det første år. Vi må jo så håbe, at det alligevel lykkes at få nye arealer ved Sygehus Syd, hvis vi skal have et effektivt sygehusvæsen og derved får en bedre økonomien. Regionen er født med rollen som Autoriseret Netværker - netværksrollen er vores nye opgave efter strukturreformen - så man kan sige, at vi har fået ”autorisation” til og skabe de nødvendige netværker i vores landsdel. Social - og uddannelsesområdet blev størrelsesmæssigt meget mindre end ventet, men det er opgaven at udvikle denne service med indsigt i den faglige udvikling, der kræves af brugere og bestillere - og med et tilstrækkelig udsyn til at skabe innovation på området. Sundhedsvæsen i verdensklasse. Med den overskrift ønsker VK-regeringen, at vores sundhedsvæsen skal være i verdensklasse, men så må de også give os det nødvendige råderum og derfor er det utilstedeligt, at det må konstateres, at regionens økonomiske vilkår er væsentligt ændret efter Regionsforeningens aftale med Sundhedsministeren. Forberedelsesudvalget har derfor i forhold tilrRegeringen gjort indsigelse mod det forløb og har bedt om beregningsmateriale, således at det er muligt at foretage prognoser for den fremtidige udvikling i bloktilskuddet. Det vil ellers betyde, at Regionen skal starte med låneoptagelse og gæld, så sundhedsministeren må nødvendigvis i mødekomme vores anmodning.