Kvalitet i dagtilbud?

Der er forskning på dagtilbudsområdet, der beskriver hvad kvalitet i dagtilbud er og hvordan personalet bør forholde sig til børnene og deres perspektiv.

Vi ved det godt; og det er helt banalt. Børnene skal inddrages, drages omsorg for, have muligheder for læring og udvikling og møde voksne, der har fokus på kvaliteten af relationerne mellem børn og voksne. Men denne viden omsættes, som vi kan høre i medierne, ikke nødvendigvis i praksis. Sidste weekend bød på opsigtsvækkende nyheder om, hvor galt det kan gå, når disse helt basale kvalitetskriterier er fraværende i en række Københavnske vuggestuer. Og Ole Henrik Hansens (OHH) forskning, som nyheden bygger på, er vigtig, fordi den peger på, at der i en række dagtilbud ikke er den nødvendige kvalitet, og at det er personalet, pilen peger på! Men inden medierne, Liberal Alliance og andre politikere går i selvsving over de "breaking news" er det måske værd at se på, hvad vi ved om kvaliteten i dagtilbud. Forskningen viser, at det pædagogiske personales kompetencer er centrale som forudsætning for kvalitet i det pædagogiske miljø, for børns læring og udvikling - og deres chancer for at klare sig godt siden hen" (SFI, Nielsen og Christoffersen 2009). Det vil sige, at pædagogisk arbejde af god kvalitet, kan kendetegnes ved, at det kontinuerligt analyseres og reflekteres, og at personalet således er veluddannet og arbejder professionelt med tilrettelæggelsen af den pædagogiske praksis. Det kan ikke siges at være tilfældet i de bemeldte vuggestuer i OHH's undersøgelse, hvor 50% af personalet i øvrigt ikke har en pædagogisk uddannelse. Det er dog det, den professionelle pædagog har lært - i hvert fald på en moderne pædagoguddannelse, som den i Aalborg - nemlig netop at kunne tage børnenes perspektiv, at udvise empati og være lydhør, samtidig med at kunne arbejde på fagligt højt niveau med tilrettelæggelse af en praksis, der lever op til de nationale læreplaner og de internationale konventioner. Vigtigheden af god kontakt mellem personalet og barnet, dvs. det relationelle, understreges ofte i forskningslitteraturen og med hensyn til normeringer findes der ifølge SFI "langsigtede sociale, sundhedsmæssige og kognitive konsekvenser af gode og mindre gode normeringer. Sammenligninger viser, at relativt gode normeringer vil skabe mere tid, overskud og ro til at lære det enkelte barns behov at kende samt skabe mulighed for at støtte op om dets udvikling i et positivt miljø" (ibid). Med mange voksne omkring børnene kunne man antage, at der samlet set blev mere tid til det enkelte barn og/eller børn i mindre grupper. Men betydningen af dette må baseres på viden om hvad personalet så gør, når de er sammen med børnene. Kvalitet handler mest om personalets holdninger, faglige viden og tilgang til børn - f.eks. i relationen (Sheridan 2001, 2009). Hvis personalet bruger tiden på at tale hen over hovedet på børnene - om ting de selv er optaget af - er kvaliteten ikke i nærheden af hvad det betyder for børns trivsel og læring, hvis tiden bruges "i børnehøjde" så at sige. OHH's projekt peger på betydningen af, at vi får mere viden om, hvordan personalets faglige, ideologiske og holdningsmæssige valg - jævnfør religionskrigen som omtales i artiklen om Frode i Berlingske Søndag - får betydning for børnenes hverdagsliv i dagtilbuddene, og ikke mindst hvordan vi får denne nye viden fra forskningen implementeret i pædagogisk praksis. OHH's forskning viser ikke, at det står slemt til i alle dagtilbud. Men hvis det er, som han viser, i blot ni vuggestuer, er det ni vuggestuer for meget. Kilder: Nielsen, Alva Albæk og Nygaard Christoffersen, Mogens (2009): Børnehavens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt. SFI. Nordahl, Thomas m.fl. (2012) Kvalitet i dagtilbuddet - set med børneøjne. Dafolo

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Her ville vi gerne vise dig forslag til artikler fra vores magasiner, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Seneste nyheder

Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...