Kvalitet udhules

UDDANNELSE:Når VK-regeringen igen og igen skærer ned på uddannelserne og indfører nye regler til ulempe for studerende og uddannelsessøgende, må der råbes vagt i gevær. Den danske ungdom har da heller ikke set tavse til, mens grønthøsteren har tromlet hen over landet. De seneste års mange ungdomsprotester er mundet ud i "Stop nu"-initiativet. Eleverne og de studerende har Socialdemokraternes fulde støtte og opbakning i deres krav. Det fremgår også af vores forslag til finanslov, som indeholder et stop for nedskæringer på uddannelserne. Vi har ikke råd til at fortsætte med at udhule kvaliteten af vores uddannelser, for det er de nye generationer, der med deres viden og kompetencer skal videreføre og forbedre velfærdssamfundet. Når VK sparer på Danmarks fundament, er det som at fodre hunden med sin egen hale. Det har aldrig været så nemt og så billigt at flytte arbejdspladser ud af Danmark, som det er i øjeblikket. Og intet tyder på, at den udvikling vil stoppe. Vi hverken kan eller vil konkurrere på lav løn og dårlige arbejdsvilkår – derfor er vi nødt til at gå andre veje for at finde vores plads i den nye globale arbejdsdeling. Vi skal investere i dét, vi er gode til at frembringe i Danmark, nemlig idérige, veluddannede og kreative mennesker. Beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd dokumenterer, at regeringens nedskæringer på uddannelsesområdet i 2004 nåede op på 1,4 mia. kr. I resten af verden går udviklingen i den stik modsatte retning. Danmarks forspring risikerer at blive sat over styr, når lande som Japan og Sydkorea investerer massivt i uddannelse, mens vi skærer ned. Socialdemokraterne vil satse på Danmarks ungdom og det store potentiale, der ligger her. Vi vil investere to mia. kr. i mere forskning og bedre uddannelser. * Vi vil give folkeskolen en saltvandsindsprøjtning med flere lærere og fornyelse af nødvendigheder som bøger og computere. * Vi vil opgradere erhvervsuddannelserne, som VK-regeringen så groft har nedprioriteret ved at skære i skolepraktikken. Der skal være uddannelsesgaranti til de unge, der starter på en erhvervsuddannelse. * Skoler, der har særligt store integrations-forpligtelser, skal have tilskud til at løfte denne opgave. Regeringen påstår, at der ikke sker nedskæringer på uddannelserne. Men det stemmer slet ikke overens med den virkelighed, eleverne oplever med stigende klassekvotienter, færre lærere, oldgamle bøger, nedslidte lokaler og alt for få computere. Det kan et af verdens rigeste lande ikke leve med.