Skolelukninger

Kvaliteten bevaret på skole til det sidste

Nu nærmer skoleårets sig sin afslutning, og det har været et spændende år.

Dårlig økonomistyring i kommunens børne- og ungeudvalg har været bærende årsag til, at et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer besluttede at nedlægge en del skoler og kraftigt reducere det samlede antal undervisere, der findes i folkeskolen i Jammerbugt kommune. Det betyder, at der fra og med næste skoleår vil være betydeligt flere elever i de fleste af kommunens klasser. Om det så vil styrker fagligheden i kommunens skoler, som bl.a. formanden for børne- og familieudvalget Søren Brink mener, det vil tiden så vise. Jeg håber det nu endelig lykkes for ham at få ret bare denne ene gang. Her ved afslutningen af skoleåret er det vigtigt, at man som forældre gør op hvad skoleåret har givet ens børn. For mange af os med elever på Halvrimmen skole, vil opgørelsen være præget af gode oplevelser og børn der virkelig har flyttet sig uanset årgang. Kvaliteten har i Halvrimmen skole, på trods af den noget kaotiske proces omkring skolestrukturen, bevaret sit høje niveau, hvilket man som forælder kan aflæse både på børnenes trivsel og faglige resultater. Så herfra et stort tak til personalet på Halvrimmen skole. Det kunne ikke være gjort bedre! At der i kommunen har været udbredt tilfredshed med de små skoler, kan der efter de to høringsrunder ikke være meget tvivl om. Spændende bliver det nu at følge med i, om vores lokale politikere vil sætte handling bag de mange flotte ord om fremtidens folkeskole i Jammerbugt og sikre, at rammerne bag den struktur der nu er vedtaget kan levere varen. Heldigvis nærmer eksamen sig også for kommunalbestyrelsen og dermed i særdeleshed de syv politikere, der sidder i børne- og familieudvalget. Dem hvis manglende evner omkring budgetopfølgning fik så store konsekvenser for os andre.